Centrálny register zmlúv

Slovenský hydrometeorologický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
143-700-2013
0,00 € Rabčan Ján Slovenský hydrometeorologický ústav
15. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
145-700-2013
0,00 € Obec Partizánska Ľupča Slovenský hydrometeorologický ústav
15. Máj 2013
Dohoda
43-700-2013
0,00 € Považský cukor a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
15. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
146-700-2013
0,00 € Gnojčák Jaroslav Slovenský hydrometeorologický ústav
15. Máj 2013
Dohoda
56-700-2013
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Slovenský hydrometeorologický ústav
17. Máj 2013
Nájmná zmluva
149-700-2013
0,00 € Kačmár Anton Slovenský hydrometeorologický ústav
17. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
155-700-2013
0,00 € Bieľaková Agnesa Slovenský hydrometeorologický ústav
17. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
156-700-2013
0,00 € Obec Horné Sŕnie Slovenský hydrometeorologický ústav
17. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
157-700-2013
0,00 € Núňezová Helena Slovenský hydrometeorologický ústav
17. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
158-700-2013
Doplnená
0,00 € Urbánek Vladimír Slovenský hydrometeorologický ústav
17. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
159-700-2013
0,00 € Csorgei Tibor Slovenský hydrometeorologický ústav
17. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
160-700-203
0,00 € Miškech Jozef Slovenský hydrometeorologický ústav
17. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
161-700-2013
0,00 € Velšmid Ján Slovenský hydrometeorologický ústav
17. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
162-700-2013
0,00 € Struhárová Mária Slovenský hydrometeorologický ústav
17. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
163-700-2013
0,00 € Bagita Štefan Slovenský hydrometeorologický ústav
17. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
164-700-2013
0,00 € Fábryová Andrea Slovenský hydrometeorologický ústav
17. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
165-700-2013
0,00 € Tomašik Jozef Slovenský hydrometeorologický ústav
17. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
166-700-2013
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Kriváň Slovenský hydrometeorologický ústav
20. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
169-700-2013
0,00 € Janečková Albína Slovenský hydrometeorologický ústav
20. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
170-700-2013
0,00 € Janovic Peter Slovenský hydrometeorologický ústav