Centrálny register zmlúv

Slovenský hydrometeorologický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2013
Nájomná zmluva
64-700-2013
0,00 € Božik Ján Slovenský hydrometeorologický ústav
7. Máj 2013
Zmluva o umiestnení prevádzkovaní objektu št. meteorol. siete
115-700-2013
0,00 € Tužák Ján Slovenský hydrometeorologiický ústav
7. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu št. meteorologickej siete
144-700-2013
0,00 € Dávidík Peter Slovenský hydrometeorologický ústav
10. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
116-700-013
0,00 € Vojenčiak Imrich Slovenský hydrometeorologický ústav
10. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
117-700-2013
0,00 € Tomčík Pavel Slovenský hydrometeorologický ústav
10. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
118-700-2013
0,00 € Tóth Imrich Slovenský hydrometeorologický ústav
10. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
119-700-2013
0,00 € Šupicová Iveta Slovenský hydrometeorologický ústav
10. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
120-700-2013
0,00 € Kminiaková Božena Slovenský hydrometeorologický ústav
10. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
121-700-2013
0,00 € Rovňan Jozef Slovenský hydrometeorologický ústav
10. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
122-700-2013
0,00 € Čerpák Milan Slovenský hydrometeorologický ústav
10. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
123-700-2013
0,00 € Dirbák Ján Slovenský hydrometeorologický ústav
10. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
124-700-2013
0,00 € Kováč Jozef Slovenský hydrometeorologický ústav
10. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
125-700-2013
0,00 € Obec Cinobaňa Slovenský hydrometeorologický ústav
10. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
126-700-2013
0,00 € Šuriansky Ján Slovenský hydrometeorologický ústav
10. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
127-700-2013
0,00 € Kmeť Jaroslav Slovenský hydrometeorologický ústav
10. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
128-700-2013
0,00 € Obec Dobrá Niva Slovenský hydrometeorologický ústav
10. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
129-700-2013
0,00 € Obec Detvianska Huta Slovenský hydrometeorologický ústav
10. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
130-700-2013
Doplnená
0,00 € Žilová Mariana Slovenský hydrometeorologický ústav
14. Máj 2013
Nájomná zmluva
106-700-2013
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, š.p. Slovenský hydrometeorologický ústav
14. Máj 2013
Nájomná zmluva
107-700-2013
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, š.p. Slovenský hydrometeorologický ústav