Centrálny register zmlúv

Slovenský hydrometeorologický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Január 2013
Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu
160-200-2012
0,00 € Obec Gánovce Slovenský hydrometeorologický ústav
12. Február 2013
Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolanej investície
11-300-2013
0,00 € Slovenská správa ciest Slovenský hydrometeorologický ústav
12. Február 2013
Zmluva o elektronickej faktúre
132-700-2012
0,00 € SOFTIP, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
12. Február 2013
Dohoda
3-700-2013
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Rajecké Teplice
20. Február 2013
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
4-200-2013
0,00 € Poddtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
21. Február 2013
Zmluva o poskytovaní servisných služieb na pozáručné opravy prístrojov MARS4i a MARS5i
156-300-2012
0,00 € PDAwin s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
27. Marec 2013
Zmluva o spolupráci
45-100-2013
0,00 € Mladí vedci Slovenska, o.z. Slovenský hydrometeorologický ústav.
28. Marec 2013
Dodatok k zmluve o dielo
172-400-2007 dod.č.3
0,00 € PDAwin s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
9. Apríl 2013
Dohoda o komerčnom využití radarových produktov
19-200-2013
0,00 € ECOMET Secretariat Slovenský hydrometeorologiický ústav
12. Apríl 2013
Príkazná zmluva
46-700-2013
0,00 € René Bábela, SPORTDATA Slovenský hydrometeorologiický ústav
23. Apríl 2013
Dodatok k Zmluve o vydávaní firemných kariet Diners Club
106-1000-2011 dod.č.1
0,00 € Diners Club CS, s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
23. Apríl 2013
Zmluva o dielo
22-200-2013
0,00 € MLU Bratislava, spol. s r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
26. Apríl 2013
Dodatok ku kúpnej zmluve - PHM
2-600-2009 dod.č.1
0,00 € Slovnaft, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
3. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu št. meteorologickej siete
57-700-2013
0,00 € Štátne lesy TANAP Slovenský hydrometeorologický ústav
3. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu št. meteorologickej siete
58-700-2013
0,00 € Štátne lesy TANAP Slovenský hydrometeorologiický ústav
3. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu št. meteorologicej siete
59-700-2013
0,00 € Lesy SR, š.p., odštepný závod Revúca Slovenský hydrometeorologický ústav
3. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu št. meteorologickej siete
60-700-2013
0,00 € Czízi Alexander Slovenský hydrometeorologický ústav
3. Máj 2013
Nájomná zmluva
61-700-2013
0,00 € Kolesárik Pavol Slovenský hydrometeorologický ústav
3. Máj 2013
Nájomná zmluva
62-700-2013
0,00 € Mettiová Zuzana Slovenský hydrometeorologiický ústav
3. Máj 2013
Nájomná zmluva
63-700-2013
0,00 € Sadivová Ľubica Slovenský hydrometeorologiický ústav