Centrálny register zmlúv

Slovenský hydrometeorologický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. August 2012
Zmluva o partnerstve k projektu EFAS Dissemination Centre
99-400-2012
0,00 € SHMI Sveriges Meteorologiska Hydrologiska Institut,Coordinator RWS Rijkswaterstaat Slovenský hydrometeorologický ústav
15. August 2012
Doplnok č.1 k zmluve - upresnenie zmluvných podmienok
58-500-2012 doplnok č.1
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
13. September 2012
Grantová dohoda - Metodika a nástroje pre prípravu environmentálnych účtov pre emisie
108-200-2012 Grant.dohoda-dodatok č.1
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav European Commission EUROSTAT
13. September 2012
Modelová zmluva o partnerstve
109-400-2012
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ministry of Interior National Directorate General for Disaster Management
28. September 2012
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb - dodatok č.1
28-700-2012 dod.č.1
0,00 € Stengl Consulting,s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
28. September 2012
Zmluva o poskytovaní služieb - dodatok č.1
29-700-2012 dod.č.1
0,00 € Stengl Consulting, s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
28. September 2012
Dodatok k Mandátnej zmluve
6-200-2011 dod.č.1
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Energetické centrum Bratislava
1. Október 2012
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke rádiosond a balónov
105-200-2011 dod.č.1
0,00 € EMPIRE com. s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
23. Október 2012
Zmluva o spolupráci
112-200-2012
0,00 € GeoModel Solar s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
26. Október 2012
Zmluva o poskytnutí služieb riadenia projektu
30-200-2012 dod.č.1
0,00 € J&T GLOBAL MANAGEMENT, s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
31. Október 2012
Zmluva o spolupráci medzi SHMÚ a IMGW Poľsko
115-200-2012
0,00 € Institute of Meteorology and Water Management National Research Institute Slovenský hydrometeorologický ústav
8. November 2012
Zmluva o spolupráci
119-200-2012
0,00 € Národné lesnícke centrum Slovenský hydrometeorologický ústav
9. November 2012
Dohoda o používaní účelovej komunikácie
118-300-2012
0,00 € Vodohospodárska výstavba, š.p. Slovenský hydrometeorologický ústav
21. November 2012
Komisionárska zmluva - dohoda o podmienkach zastúpenia
116-200-2012
0,00 € DHL Expres, spol. s .r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
21. November 2012
Zmluva o dodávke a odbere pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
94-200-2012
0,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
30. November 2012
Dohoda o spolupráci medzi Slovenským hydrometeorologickým ústavom a Globálnym partnerstvom pre vodu Slovensko
143-100-2012
0,00 € Globálne partnerstvo pre vodu Slovensko Slovenský hydrometeorologický ústav
14. December 2012
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služby podpory Microsoft Premier Support
341-100-2007 dod.č.3
0,00 € Microsoft Slovakia, s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
21. December 2012
Zmluva o spolupráci- dodatok č. 1
72-400-2012-dodatok č. 1
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Digital Virgo, s.r.o
4. Január 2013
Zmluva o dielo
260-600-2010 dod.č.1
0,00 € Chemix D, s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
4. Január 2013
Dodatok č.1 k zmluve
123-400-2011 dod.č.1
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Západoslovenská energetika, a.s.