Centrálny register zmlúv

Slovenský hydrometeorologický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. September 2014
Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov za odobratú elektrickú energiu
61-200-2014
0,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
3. September 2014
Kúpna zmluva č. 51-200-2014
51-200-2014
0,00 € AWAS s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
4. September 2014
Nájomná zmluva
86-200-2014
0,00 € Alžbeta Harvánková, Mgr. Renáta Kadlecová Slovenský hydrometeorologický ústav
5. September 2014
Dohoda o spolupráci pri výskume sucha
93-200-2014
0,00 € Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
8. September 2014
Kúpna zmluva
64-200-2014
0,00 € Patria I., spol. s r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
8. September 2014
Zmluva o poskytovaní meteorologických údajov
84-400-2014
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Generali Poisťovňa, a.s.
9. September 2014
Dodatok č. 3 - 47-200-2014
Dodatok č. 3 - 47-200-2014
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
9. September 2014
Dodatok č. 2 - 69-200-2014
Dodatok č. 2 - 69-200-2014
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
24. September 2014
Zmluva o daňovom poradenstve
85-700-2014
0,00 € Ing. Ľuboslava Škrovinová Slovenský hydrometeorologický ústav
26. September 2014
Poistná zmluva číslo: 80-3056178
105-500-2014
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Slovenský hydrometeorologický ústav
1. Október 2014
Poistná zmluva č. 411 019 080 - dodatok č. 3
Dodatok č. 3 k zmluve 69-200-2014
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
1. Október 2014
Poistná zmluva č. 411 018 856 - dodatok č. 4
Dodatok č. 4 k zmluve č. 47-200-2014
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
3. Október 2014
Zmluva o dielo
31-600-2014
0,00 € AutoCont SK a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
3. Október 2014
Zmluva o dodaní údajov
96-200-2014
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav RELKO spol. s r.o.
7. Október 2014
Nájomná zmluva
74-200-2014
0,00 € Biksadský Jozef, Biksadská Mária Slovenský hydrometeorologický ústav
9. Október 2014
Kúpna zmluva
100-200-2014
0,00 € Komprint, spol. s r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
9. Október 2014
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode 149/2013/1.9
108-500-2014
0,00 € Tempest, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
9. Október 2014
Čiastková zmluva č. 91-600-2014 k Rámcovej dohode č. 149/2013/1.9
91-600-2014
0,00 € Tempest, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
9. Október 2014
Zmluva o poskytovaní leteckej meteorologickej služby na zabezpečenie prevádzky Letiska M.R.Štefánika
68-500-2014
0,00 € Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Slovenský hydrometeorologický ústav
13. Október 2014
Mandátna zmluva na poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania
102-700-2014
0,00 € PRO - TENDER s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav