Centrálny register zmlúv

Slovenský hydrometeorologický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Júl 2014
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 353-500-2013
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 353-500-2013
0,00 € Letisko Piešťany, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
24. Júl 2014
Poistná zmluva č. 411 018 856 - dodatok 2
80-200-2014
0,00 € Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Slovenský hydrometeorologiický ústav
29. Júl 2014
Kúpna zmluva
83-200-2014
0,00 € SPINET a.s. Slovenský hydrometeorologiický ústav
29. Júl 2014
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve
82-200-2014
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
31. Júl 2014
Zmluva č. 77-200-2014 o užívaní nehnuteľnosti na účely umiestnenia klimatologickej stanice
77-200-2014
0,00 € Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom - správca majetku BSK Slovenský hydrometeorologický ústav
31. Júl 2014
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodatok č. 7 - 252-200-2010
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR Slovenský hydrometeorologický ústav
1. August 2014
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 353-500-2013
Dodatok č. 2 k NZ č. 353-500-2013
0,00 € Letisko Piešťany, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
5. August 2014
Čiastková zmluva č. 22-600-2014 k Rámcovej dohode č. 149/2013/1.9
22-600-2014
0,00 € Tempest, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
6. August 2014
Zmluva o dielo č. 1495/2014/A1V - 78-200-2014
78-200-2014
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
6. August 2014
Kúpna zmluva č. 75-500-2014
75-500-2014
0,00 € MicroStep MIS, spol. s r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
8. August 2014
Zmluva o dielo č. 88-300-2014
88-300-2014
0,00 € stengl a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
8. August 2014
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 52-200-2014
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 52-200-2014
0,00 € RDF International, spol. s r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
11. August 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. NZ/TAT/OPÚ/22/2010
235-800-2010
0,00 € Letisko Poprad - Tatry, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
18. August 2014
Dodatok k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu
334-200-2013 dod.1
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta UK
18. August 2014
Zmluva o dodávke pitnej vody
81-500-2014
Doplnená
0,00 € Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Slovenský hydrometeorologický ústav
18. August 2014
Dodatok č. 5 k zmluve č. 111-200-2012
Dodatok č. 5 k zmluve 111-200-2012
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre ŠF Slovenský hydrometeorologický ústav
18. August 2014
Zmluva o združenej dodávke elektriny
76-500-2014
0,00 € Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Slovenský hydrometeorologický ústav
18. August 2014
Prijímová zmluva pre SHMÚ pri podpore GWP CEE v rámci programu integrovaného riadenia sucha
66-200-2014
0,00 € Global Water Partnership Central and Eastern Europe Slovenský hydrometeorologický ústav
27. August 2014
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov
38-400-2013 dod.č.1
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
2. September 2014
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 476-400-2004
97-200-2014
0,00 € Antónia Figelová Slovenský hydrometeorologický ústav