Centrálny register zmlúv

Slovenský hydrometeorologický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Jún 2014
Zmluva o poskytovaní ubytovania zamestnancovi
45-700-2012 (2014)
0,00 € Mgr. Milan Kališ, PhD Slovenský hydrometeorologiický ústav
5. Jún 2014
Dohoda o vzájomnej spolupráci
56-200-2014
Doplnená
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenský hydrometeorologiický ústav
5. Jún 2014
Dodatok č. 2 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV č. APVV-0303-11_SHMU
110-200-2012 Dodatok č. 2
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovenský hydrometeorologiický ústav
5. Jún 2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 19/500/14/SL
45-400-2014
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Slovenský hydrometeorologiický ústav
6. Jún 2014
Nájomná zmluva č. 01/04/2014
58-200-2014
0,00 € Stredná odborná škola Slovenský hydrometeorologiický ústav
6. Jún 2014
Dohoda o mlčanlivosti
59-600-2014
0,00 € Transpetrol, a.s. Slovenský hydrometeorologiický ústav
11. Jún 2014
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0015-10
57-300-2011 Dodatok č. 3
0,00 € Ústav hydrológie SAV Slovenský hydrometeorologiický ústav
11. Jún 2014
Dodoatok č. 3 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV č. APVV-0274-10/SHMU
61-300-2011 Dodatok č.3
0,00 € Ústav hydrológie SAV Slovenský hydrometeorologiický ústav
13. Jún 2014
Zmluva o dielo o zabezpečení konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti životného prostredia
55-700-2014
0,00 € Ekoservis RM, s.r.o. Slovenský hydrometeorologiický ústav
13. Jún 2014
Nájomná zmluva č. 384/N/2014
20-200-2014
0,00 € Štátne lesy TANAP Slovenský hydrometeorologiický ústav
16. Jún 2014
Zmluva o poskytnutí služby
65-100-2014
0,00 € Lamatech, s.r.o. Slovenský hydrometeorologiický ústav
19. Jún 2014
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve
52-200-2014 dod.č.1
0,00 € RDF International, spol. s r.o. Slovenský hydrometeorologiický ústav
24. Jún 2014
Poistná zmluva č. 411 019 080
69-200-2014
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Slovenský hydrometeorologiický ústav
26. Jún 2014
Zmluva o dielo
53-200-2014
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Slovenský hydrometeorologiický ústav
1. Júl 2014
Confidentiality Agreement
67-700-2014
0,00 € UBIMET GmbH Slovenský hydrometeorologiický ústav
3. Júl 2014
Zmluva č. 60-300-2014
60-300-2014
0,00 € PERÚTKA s.r.o. Slovenský hydrometeorologiický ústav
7. Júl 2014
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o poskytovaní poštových služieb
71-700-2014
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Slovenský hydrometeorologiický ústav
9. Júl 2014
Kúpna zmluva
72-200-2014
0,00 € CXDX Slovakia s.r.o. Slovenský hydrometeorologiický ústav
14. Júl 2014
Kúpna zmluva
63-200-2014
0,00 € MERCATOR-KOVO, spol. s r.o. Slovenský hydrometeorologiický ústav
17. Júl 2014
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodatok č. 4 k zmluve 111-200-2012
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Slovenský hydrometeorologiický ústav