Centrálny register zmlúv

Slovenský hydrometeorologický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Marec 2014
Kúpna zmluvy č. 3/2014
15-200-2014/3
0,00 € DATALAN, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
4. Apríl 2014
Zmluva o poskytnutí odberu elektrickej energie
29-200-2014
0,00 € Základná škola s materskou školou Karola Rapoša Slovenský hydrometeorologický ústav
7. Apríl 2014
Zmluva o dielo
337-200-2013
0,00 € Ekotrade HT, s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
9. Apríl 2014
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve
21-200-2013_dodatok č. 1
0,00 € Ing. Vladimír Launer, VLE inžinierska kancelária Slovenský hydrometeorologický ústav
22. Apríl 2014
Zmluva o poskytovaní meteorologických údajov
33-200-2014
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Azet.sk, a. s.
23. Apríl 2014
Čiastková zmluva- dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve
23-600-2014
0,00 € AutoCont SK a. s. Slovenský hydrometeorologický ústav
25. Apríl 2014
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve
15-200-2014 dod.č.1
0,00 € DATALAN, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
28. Apríl 2014
Zmluva o zaistení odbornej praxe
37-200-2014
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ostravská univerzita v Ostrave, PriF
29. Apríl 2014
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby HVPS
204-100-2007 dod.č.2
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenský hydrometeorologiický ústav
30. Apríl 2014
Dodatok k zmluve o NFP 001/2012/1.1/OPVav
111-200-2012-dod.3
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy
30. Apríl 2014
Zmluva o poskytnutí ubytovania zamestnancovi
45-700-2012/15
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ing. Ivana Ďuricová
30. Apríl 2014
Zmluva o dielo
32-400-2014
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav KIOS s.r.o.
6. Máj 2014
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve
89-200-2008 dod. č. 5
0,00 € Mesto Rožňava Slovenský hydrometeorologiický ústav
15. Máj 2014
Rámcová dohoda
44-100-2014
0,00 € BEKI design, s.r.o. Slovenský hydrometeorologiický ústav
26. Máj 2014
Kúpna zmluva
30-200-2014
0,00 € Canberra - Packard s.r.o. Slovenský hydrometeorologiický ústav
27. Máj 2014
Dohoda o poskytnutí sponzorského daru
62-100-2014
0,00 € 4U production, s.r.o. Slovenský hydrometeorologiický ústav
29. Máj 2014
Objednávkový dokument
14-600-2014
0,00 € Oracle Slovensko spol. s r.o. Slovenský hydrometeorologiický ústav
30. Máj 2014
Nájomná zmluva
41-200-2014
0,00 € Várady Alexander r. Várady Slovenský hydrometeorologiický ústav
2. Jún 2014
Poistná zmluva č. 411 018 856 - dodatok č. 1
47-200-2014 - 411 018 856
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Slovenský hydrometeorologiický ústav
2. Jún 2014
Nájomná zmluva č. 57-200-2014
57-200-2014
0,00 € Mesto Liptovský Hrádok Slovenský hydrometeorologiický ústav