Centrálny register zmlúv

Slovenský hydrometeorologický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. September 2013
COST GRANT AGREEMENT
225-200-2013
0,00 € COST Office Slovenský hydrometeorologický ústav
16. September 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku
163-400-2008 dodatok č. 1
0,00 € Mesto Vranov nad Topľou Slovenský hydrometeorologický ústav
19. September 2013
Nájomná zmluva
310-700-2013
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
23. September 2013
Dohoda o spolupráci medzi GWP CEE a SHMÚ
311-700-2013
0,00 € Global Water Partnership Central and Eastern Europe (GWP CEE) - občianske združenie Slovenský hydrometeorologický ústav
26. September 2013
Zmluva o recertifikácii systému manažérstva kvality
314-500-2013
0,00 € ACERT, s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
27. September 2013
Kolektívna zmluva na rok 2013
322-100-2013
0,00 € Základná odborová organizácia SHMÚ Slovenský hydrometeorologický ústav
1. Október 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NEIS)
320-200-2013
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Slovenský hydrometeorologický ústav
1. Október 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NMSKO)
321-200-2013
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Slovenský hydrometeorologický ústav
4. Október 2013
Dodatok č. 1 Zmluvy o poskytovaní služieb č. 18-300-2013
18-300-2013 dodatok č. 1
0,00 € Otakar Korner, Hydrologické činnosti Slovenský hydrometeorologický ústav
7. Október 2013
Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky
301-100-2013
0,00 € Janoli, s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
11. Október 2013
ZMLUVA O DIELO a LICENČNÁ ZMLUVA
304-200-2013
0,00 € ESPRIT, spol. s r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
15. Október 2013
Zmluva o dielo
240-400-2013
0,00 € MPS-system, s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
18. Október 2013
Zmluvs o prenájme
306-200-2013
0,00 € Novohradsko-Hontiansky letecký klub Slovenský hydrometeorologický ústav
18. Október 2013
Kúpna zmluva
330-200-2013
0,00 € SPINET, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
18. Október 2013
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 295-20-2013
295-200-2013 dodatok č. 1
0,00 € SPINET, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
18. Október 2013
Kúpna zmluva
330-200-2013/1
0,00 € SPINET a.s. Slovenský hydrometeorologiický ústav
6. November 2013
Obchodná zmluva č. 212201898
336-200-2013
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
12. November 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 214-400-2004 o nájme a užívaní nehnuteľnosti
214-400-2004 dodatok č. 1
0,00 € Základná škola Slovenský hydrometeorologický ústav
25. November 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 4600008517 o poskytnutí súhlasu na umiestnenie anténnych nosičov antén a vonkajších jednotiek telekomunikačného zariadenia
32-200-2012 dodatok č. 1
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Slovenské elektrárne, a.s.
26. November 2013
Zmluva o dielo_Oprava stavebných častí objektov podzemných vôd
339-300-2013
0,00 € VISTO s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav