Centrálny register zmlúv

Slovenský hydrometeorologický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. August 2013
Dámcová dohoda
260-100-2013
0,00 € BEKI design, s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
30. August 2013
Zmluva o užívaní nehnuetľnosti na účely umiestnenia klimatologickej stanice
300-200-2013
0,00 € Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom Slovenský hydrometeorologický ústav
30. August 2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov
312-400-2013
0,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Slovenský hydrometeorologický ústav
4. September 2013
Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
238-100-2007 - Príloha k poistnej zmluve
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Slovenský hydrometeorologický ústav
6. September 2013
Zmluva o dielo
251-200-2013
0,00 € SENSOR, spol. s r. o. Slovenský hydrometeorologický ústav
6. September 2013
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 82-200-2001
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 82-200-2001
0,00 € Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Slovenský hydrometeorologický ústav
6. September 2013
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 156-100-2007 na dodávku stravných lístkov
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 156-100-2007 na dodávku stravných lístkov
0,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
9. September 2013
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 69-100-2007 o stravovaní zamestnancov
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 69-100-2007 o stravovaní zamestnancov
0,00 € SLOVGAST, a. s. Slovenský hydrometeorologický ústav
9. September 2013
Zmluva o dielo č. 302-500-2013
Zmluva o dielo č. 302-500-2013
0,00 € MicroStep-MIS, spol. s r. o. Slovenský hydrometeorologický ústav
10. September 2013
Príkazná zmluva
315-700-2013
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Slovenský hydrometeorologický ústav
10. September 2013
Zmluva_Odber vzoriek podzemných vôd na území Žitného ostrova v roku 2013 - jesenný cyklus
305-300-2013
0,00 € PERÚTKA s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
10. September 2013
Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky
242-700-2013_1
0,00 € Buroprofi Kanex Slovakia, s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
11. September 2013
Financing Agreement by and between SHMÚ and AFD
316-700-2013
0,00 € The Agence Francaise De Developpement (AFD) Slovenský hydrometeorologický ústav
11. September 2013
Financing Agreement_Amendment N°1
316-700-2013/1 dodatok č. 1
0,00 € The Agence Francaise De Developpement (AFD) Slovenský hydrometeorologický ústav
12. September 2013
Príkazná zmluva_Servis kopírok a tlačiarní
317-700-2013
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Slovenský hydrometeorologický ústav
12. September 2013
Príkazná zmluva_Kancelárske potreba
318-700-2013
0,00 € Ministerstvo životného prodtredia SR Slovenský hydrometeorologický ústav
12. September 2013
Príkazná zmluva_Tonery
319-700-2013
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Slovenský hydrometeorologický ústav
16. September 2013
Dohoda o úhrade ceny licenčnej údržby
307-600-2013
0,00 € DIMANO, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
16. September 2013
Zmluva o dielo č. 5/2013
308-600-2013
0,00 € DIMANO, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
16. September 2013
Zmluva o údržbe, servise a podpore systému NUNTIO
309-600-2013
0,00 € DIMANO, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav