Centrálny register zmlúv

Slovenský hydrometeorologický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Júl 2013
Nájomná zmluva
264-700-2013
Doplnená
0,00 € ildikó Bojtiová a Dionýz Borcsik Slovenský hydrometeorologiický ústav
26. Júl 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
284-700-2013
0,00 € Ľudmila Sulanová Slovenský hydrometeorologiický ústav
26. Júl 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
285-700-2013
0,00 € František Czibor a Margita Cziborová Slovenský hydrometeorologiický ústav
31. Júl 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
297-700-2013
0,00 € Kúpele Štós, a.s. Slovenský hydrometeorologiický ústav
31. Júl 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu šátnej meteorologickej siete
298-700-2013
0,00 € Slovenský vodohospoôdársky podnik, š.p. Slovenský hydrometeorologiický ústav
1. August 2013
Riešenie čiastkových úloh v rámci projektu OPERA
244-200-2013
0,00 € Finish Meteorological Institute Slovenský hydrometeorologiický ústav
5. August 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 81/2013 o poskytovaní služieb
23-400-2013 dodatok č. 1
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Slovenský hydrometeorologiický ústav
6. August 2013
Čistenie pozorovacích objektov monitorovania kvality podzemných vôd v roku 2013
247-300-2013
0,00 € PERÚTKA s.r.o. Slovenský hydrometeorologiický ústav
6. August 2013
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 18/2006
261-100-2006 dodatok č. 1
0,00 € Základná škola Slovenský hydrometeorologický ústav
6. August 2013
Dohoda o členstve SHMÚ v ESSL a prístupe k ESWD (European Severe Weather database)
226-400-2013
0,00 € European Severe Storms Laboratory e.V. (ESSL) Slovenský hydrometeorologický ústav
6. August 2013
Príkazná zmluva
289-700-2013
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Slovenský hydrometeorologiický ústav
6. August 2013
Príkazná zmluva
290-700-2013
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Slovenský hydrometeorologiický ústav
6. August 2013
Príkazová zmluva
291-700-2013
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Slovenský hydrometeorologický ústav
8. August 2013
Zmluva o poskytovaní odborných služieb
223-600-2013
0,00 € Goldmann Systems, a.s. Slovenský hydrometeorologiický ústav
9. August 2013
Zmluva o finančnej podpore delegáta NNO na zasadanie CEN/TC 250/SC 8
303-300-2013
0,00 € Slovenský ústav technickej normalizácie (SÚTN) Slovenský hydrometeorologický ústav
15. August 2013
Dodatok č. 2 k mandátnej zmluve č. 6-200-2011
6-200-2011 dodatok č. 2
0,00 € Energetické centrum Bratislava (ECB) Slovenský hydrometeorologiický ústav
21. August 2013
Kúpna zmluva
295-200-2013
0,00 € SPINET a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
26. August 2013
Dodatok č. 1 k zmluve o užívaní nehnuteľnosti na účely umiestnenia automatickej meteorologickej stanice č. 276-400-2004
276-400-2004 dodatok č. 1
0,00 € NsP sv. Jakuba, n. o. Bardejov Slovenský hydrometeorologický ústav
30. August 2013
Zmluva o dielo
259-300-2013
0,00 € Konzultačná skupina PODZEMNÁ VODA, spol. s r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
30. August 2013
Zmluva o poskytnutí služieb
258-400-2013
0,00 € Grand hotel Permon, s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav