Centrálny register zmlúv

Slovenský hydrometeorologický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. August 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o partnerstve
Dodatok č. 1 k zmluve o partnerstve k zmluve č. 132/2010/2.2/OPVaV
0,00 € ESPRIT spol. s r. o. Slovenský hydrometeorologiický ústav
10. August 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 1 k zmluve 11-200-2008
0,00 € Slovenské elektrárne, a.s. Slovenský hydrometeorologiický ústav
10. August 2011
Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV - 0274-10/SHMU
61-300-2011
0,00 € Slovenský hydrometeorologiický ústav Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied
23. November 2011
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
113-300-2011 Dohoda
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Slovenský hydrometeorologiický ústav
5. December 2011
Zmluva o vydaní a správe firemnej karty
106-1000-2011
0,00 € Diners Club CS, s.r.o. Slovenský hydrometeorologiický ústav
27. Marec 2012
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny
68-100-2007 dod.č.2
0,00 € Slovenské elektrárne, a.s. Slovenský hydrometeorologiický ústav
29. Marec 2012
Dodatok k zmluve o dodávke plynu
3-100-2006 dod.č.5
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenský hydrometeorologiický ústav
12. Apríl 2012
Zmluva o poskytnutí ubytovania zamestnancovi
45-700-2012
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Zamestnanec
20. Apríl 2012
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služby podpory Microsoft Premier Support
341-100-2007 dod.č.2
0,00 € Microsoft Slovakia s.r.o. Slovenský hydrometeorologiický ústav
3. Máj 2012
Zmluva o závodnom stravovaní
302-100-2010 dod.1
0,00 € Zvarík s.r.o. Slovenský hydrometeorologiický ústav
3. Máj 2012
Dodatok k Rámcovej zmluve
162-200-2000 dod.14
0,00 € MLU Bratislava, spol. s r.o. Slovenský hydrometeorologiický ústav
30. Máj 2012
Zmluva o poskytnutí služieb riadenia projektu
69-300-2012 dod.č.1
0,00 € Visio Consulting, s.r.o. Slovenský hydrometeorologiický ústav
30. Máj 2012
Zmluva o realizácii spoločného výskumu
57-200-2012
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Slovenský hydrometeorologiický ústav
18. Jún 2012
Zmluva o poskytnutí ubytovania
74-700-2012
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ubytovaný externý žiadateľ
18. Jún 2012
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
65-200-2012
0,00 € Obec Kalná nad Hronom Slovenský hydrometeorologiický ústav
18. Jún 2012
Zmluva o dielo - upratovanie priestorov
318-800-2010 dod.1
0,00 € Marta Čigášová Slovenský hydrometeorologiický ústav
28. Jún 2012
Zmluva o pripojení a zriadení Dátovej virtuálnej privátnej siete
99-100-2008 dod.č.3
0,00 € Nowire s.r.o. Slovenský hydrometeorologiický ústav
12. Júl 2012
Zmluva o združenej dodávke elektriny
11-200-2008 dod.č.3
0,00 € Slovenské elektrárne, a.s. Slovenský hydrometeorologiický ústav
17. Júl 2012
Dodatok k Rámcovej zmluve na medzinárodnú spoluprácu s ISO, IEC, CEN a CENELEC
127-300-2008 dod.č.1
0,00 € Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenský hydrometeorologiický ústav
27. Júl 2012
Zmluva o spolupráci
72-400-2012
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Digital Virgo, s.r.o.