Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Október 2023
Kúpna zmluva na nákup výpočtovej techniky
1110000781
226 795,20 € AUTOCONT s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
10. Máj 2012
Zmluva č. SAMRS/2012/01/17 o poskytnutí dotácie na realizáciu projektu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky z programu SLOVAKAID
SAMRS/2012/01/17
217 574,00 € Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu SAVIO o.z.
17. Máj 2018
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2018 č.5/2018
1130001170
213 331,00 € Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
5. Apríl 2013
Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2013
710.858/2/2013-FINO
208 051,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
12. Apríl 2018
Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2018 č.7/2018
1130001159
207 383,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
4. Apríl 2012
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2012
710.260/2012-FINA..
207 113,00 € Ministerstvo zahraničných vecí SR Ministerstvo hospodárstva SR
24. Marec 2014
Rámcová dohoda o poskytovaní individuáln
1210000003
206 511,60 € Education,Training&Consulting comp. a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
12. Máj 2014
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2014
1130000015
205 979,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
23. December 2011
Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov
GCI-PG-B-SK-COMM-No1
204 000,00 € Európska komisia Ministerstvo zahraničných vecí SR
23. December 2011
Zmluva o poskytovaní služieb
..........
Doplnená
204 000,00 € C&M advertising s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí SR
28. Máj 2015
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č.:773.604/2013-INSL
1110000047/000001
203 421,30 € OHL ŽS SK, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
1. Apríl 2015
Realizačná zmluva č.: OVO1-2015/000216-132
1110000177
202 374,00 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
1. Február 2013
DELIMITAČNÝ PROTOKOL
,.,,.
200 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
16. Marec 2016
Dodatok č.1 k dohode o strategickom partnerstve č.01/2015
1130000206/000001
200 000,00 € Slovenská atlantická komisia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
24. Máj 2017
Vykonávací protokol k Dohode o strategickom partnerstve 19.5.2017 č. 067510/2017
1130001007
200 000,00 € GLOBSEC Policy Institute Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
26. Január 2023
Zmluva o dielo č. 065798/2022-OOIK-3
1110000678
199 952,16 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
24. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 046242/2002-OOIK-1
1110000608
197 731,20 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
10. Máj 2012
Zmluva č. SAMRS/2012/02/08 o poskytnutí dotácie na realizáciu projektu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky z programu SLOVAKAID
SAMRS/2012/02/08
197 080,00 € Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu SAVIO o.z.
20. Jún 2016
Delimitačný protokol č. 662.150/2016-FINO/5
1130000653
197 055,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
19. Máj 2015
Delimitačný protokol o prevode funkčných miest
1130000184
192 878,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR