Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. August 2018
Delimitačný protokol č.8/2018
1130001219
108 504,00 € Ministerstvo školstva SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
10. December 2015
Zmluva o dielo a o licencii na použitie diela č. 225/2015-OKOM
1130000484
108 305,00 € Slovenská asociácia interiérových dizajnérov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Apríl 2018
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2018 č.3/2018
1130001163
105 951,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
27. Január 2022
Zabezpečenie licencií a služieb
1110000556
105 840,00 € exe, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Júl 2019
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov ŠR č. 12/2019
1130001352
105 801,00 € Úrad jadrového dozoru SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
13. Október 2015
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2015
1130000366
105 391,00 € Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
18. Jún 2019
Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2019, č.6/2019
1130001326
105 054,00 € Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
2. December 2015
Rámcová dohoda o preprave osôb vozidlami kategórie M1 a M2 a o poskytnutí súvisiacich služieb č.500.145/2015-PRES/2
1130000464
104 808,00 € Synerta Transport s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
29. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1093/2023
1130001820
104 549,34 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
27. Jún 2016
Delimitačný protokol č. 662.150/2016-FINO/4
1130000669
104 249,00 € Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Apríl 2018
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2018 č. 10/2018
1130001164
103 272,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
13. August 2019
Rámcová dohoda o poskytovaní výučby cudzích jazykov
1210000109
103 200,00 € Orbis Pictus SK s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
21. December 2018
RZ dodávka elektriny
1110000343
102 357,51 € MAGNA ENERGIA a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
15. November 2017
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov ŠR č.9/2017
1130001113
101 684,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
7. December 2011
Dodatok č. 1 k rámcovej kúpnej zmluve č. 56/2009
1
100 550,60 € STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Ministerstvo zahraničných vecí SR
25. Apríl 2024
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2024 č. 10/2024-FINO
1130001919
100 273,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
17. Máj 2018
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2018 č.6/2018
1130001171
100 143,00 € Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
22. Apríl 2016
Sponzorská zmluva č. 230.253/2016-OLOG
1130000550
100 002,00 € Peugeot Slovakia, s.r.o., Citroen Slovakia, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
21. Máj 2014
Dodatok č. 1/2014 k Dohode o strategickom partnerstve č. 01/2012
1130000018/000001
100 000,00 € Slovenská atlantická komisia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
3. Júl 2017
Vykonávací protokol č.043179/2017-OVZI-0090133
1130001037
100 000,00 € GLOBSEC Policy Institute (Centrum pre európske záležitosti) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR