Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2023
Zmluva o zabezpečení podpory a licencií
1110000801
118 789,63 € KOLAS, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
11. September 2017
Zmluva o dielo Výmena výťahových zariadení 2017
1110000265
118 500,00 € OTIS Výťahy, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
14. September 2016
Zmluva o spolupráci ZM2011880
1110000247
117 840,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. November 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 3167/2022
1130001764
116 668,49 € Ministerstvo investícií, region. rozvoja a informatizácie SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
17. December 2015
Rámcová dohoda o dodaní prezentačného materiálu č. 130.148/2015-OVDI/1
1230000006
116 046,66 € DOLIS s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
26. Apríl 2017
Rámcová dohoda o zhotovení tlačovín a tlačiarenských výrobkov
1210000062
115 935,84 € M KREO, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
8. Január 2021
Zmluva o zabezpečení podpory a licencií
009679/2020-MIB-84/2
115 033,83 € TooNet, s. r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
17. Máj 2018
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2018 č.2/2018
1130001169
114 623,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
4. Apríl 2012
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2012
710.260/2012-FINA......
114 164,00 € Ministerstvo zahraničných vecí SR Úrad vlády SR
15. November 2017
Zmluva o dielo č.138826/2017 na predĺženie a presklenie spojovacej chodby medzi objektami MZVaEZ SR
1110000272
113 902,09 € moreti, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
28. Máj 2014
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2014
1130000022
113 770,00 € Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
24. September 2018
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2018 č. 1/2018
1130001234
112 842,00 € Úrad pre verejné obstarávanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
4. Apríl 2012
Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2012
710.260/2012-FINA
111 663,00 € Ministerstvo zahraničných vecí SR Ministerstvo hospodárstva SR
25. Apríl 2024
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2024 č. 12/2024-FINO
1130001920
110 749,00 € Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
18. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci
1130001713
110 208,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
26. August 2022
Zmluva o postúpení poskytnutej finančnej pomoci
1130001720
110 208,00 € Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
9. December 2019
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2019 č.09/2019
1130001427
109 356,23 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
24. September 2020
ZoD "Rekonštrukcia strojovne VZT kongresovej sály a rekonštrukcia systému vykurovania a chladenia vo veľkej zasadačke, v objekte Hlboká cesta 2 MZVEZ SR"
1110000469
108 787,36 € KOLTEN, spol. s r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
20. Máj 2019
Výmena centrálnej klimatizácie v objekte Pražská 1
1110000364
108 766,88 € KOLTEN, spol. s r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
4. Apríl 2012
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2012
710.260/2012-FINA.....
108 539,00 € Ministerstvo zahraničných vecí SR Ministerstvo školstv, vedy, výskumu a športu SR