Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2015
Zmluva o dielo a o licencii na použitie diela č. 500.879/2015-OKOM
1130000473
129 966,00 € KENDU, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
16. Apríl 2013
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2013
710.858/4/2013-FINO
128 637,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Úrad vlády SR
9. December 2019
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2019 č.03/2019
1130001426
127 734,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
11. Jún 2015
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode
1110000190
127 689,48 € MAGNA ENERGIA a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
30. Január 2015
Rámcová dohoda o poskytovaní výučby cudzích jazykov
1210000029
127 571,34 € ORBIS PICTUS s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
26. August 2019
Zmluva o poskytovaní služieb v súvislosti so zabezpečením služby na organizovanie konferencie – „Konferencie o reforme a správe bezpečnostného sektora v regióne OBSE , ktorá sa uskutoční v dňoch 9.-10.9.2019 v Bratislave“
1110000385
126 598,80 € Best Hotel Properties a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Máj 2022
Zmluva o zabezpečení podpory a rozšírenie licencií
1110000593
125 064,00 € Asseco Central Europe, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
30. Apríl 2014
Rámcová dohoda o zhotovení tlačovín a tlačiarenských výrobkov
1210000016
125 000,00 € Štefan Široký - Wide Soft Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
24. September 2021
Kúpa sieťových zariadení podpora a licencie
1110000534
124 971,17 € flex-it,s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
5. December 2023
Rámcová dohoda o kúpe osobných počítačov a rack serverov
1210000168
124 812,00 € flex-it,s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
16. Apríl 2013
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2013
710.858/3/2013-FINO
124 384,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ministerstvo škosltva, vedy, výskumu a športu SR
10. Január 2012
Rámcová dohoda č. 1/2011
1/2011..
124 000,00 € Štefan Široký - Wide Soft Ministerstvo zahraničných vecí SR
6. Júl 2016
Zmluva o spolupráci medzi MZVaEZ SR a Viva Musica!
1130000703
123 381,60 € Viva Musica! agency s. r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
29. November 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu na rok 2024
1110000793
122 132,48 € Slovenský plynárensky priemysel,a.s Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
13. Jún 2019
Zmluva o dielo č. 050973/2019-SLUŽ
1110000372
121 224,00 € Leroto s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
20. November 2019
Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2019 č.10/2019
1130001420
121 026,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
16. August 2019
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2019, č.8/2019
1130001362
120 764,00 € Ministerstvo školstva SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
18. Február 2015
Rámcová dohoda o kúpe tlačových kaziet
1110000164
120 000,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
4. December 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci s RTVS č. 080903/2019-ODME-1
1110000408/000001
119 340,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
19. August 2015
Zmluva o zhotovení nadrezortného videokonferenčného systému a poskytnutí servisnej podpory
1110000208
119 000,00 € TECHNISERV, s r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR