Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Jún 2015
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta
1130000203
147 156,00 € Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
13. August 2021
Rámcová dohoda o poskytovaní výučby cuzích jazykov č. 048460/2021-AKAD-6
1230000029
146 529,00 € Orbis Pictus SK s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
5. Október 2012
Dodatok č. 1/2012 k zmluve o podnájme nehnuteľnosti
Dodatok č. 1/2012 k zmluve o podnájme nehnuteľnosti
142 458,41 € REFIN spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí SR
14. November 2013
Zmluva o kúpe proxy servera a poskytovaní užívateľskej podpory
311.344/2013-OIKT
142 393,00 € TooNet, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
8. Apríl 2024
Zmluva o dielo „Podchytenie poškodeného stropu garáží – realizácia“
1110000820
141 438,00 € Leroto s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
26. Máj 2016
Delimitačný protokol č. 662.150/2016-FINO/6
1130000615
141 202,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
3. Apríl 2014
Rámcová dohoda o poskytovaní skupinovej výučby francúzskeho jazyka
1210000005
140 905,20 € CANADIAN BILINGUAL INSTITUTE, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
12. December 2017
Realizačná zmluva odber elektriny a plynu
1110000283
140 519,44 € MAGNA ENERGIA a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
4. Apríl 2023
Kúpna zmluva na zariadenia na špeciálne použitie
1110000704
139 674,00 € flex-it,s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
28. Apríl 2014
Delimitačný protokol funk. miest a prostriedkov štát. rozpočtu na rok 2014
1130000010
139 521,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
21. Marec 2016
Objednávka na základe rámcovej dohody č. 130.148/2015-OVDI/1
Objednávka č. 1230000006/000001
139 225,50 € DOLIS s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
27. Júl 2015
Zmluva o dielo
1110000202
138 000,00 € SOAR, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
13. Jún 2019
Zmluva o poskytovaní služieb v súvislosti so zabezpečením služby na organizovanie konferencie – „Konferencie kybernetickej bezpečnosti v regióne OBSE, ktorá sa uskutoční v dňoch 17. – 18. 06. 2019 v Bratislave“, č.058677/2019-ODME-0086509
1110000371
136 019,32 € Best Hotel Properties a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
19. Máj 2015
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta na rok 2015
1130000183
135 727,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
2. Júl 2019
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2019, č.1/2019
1130001346
134 500,00 € Úrad pre verejné obstarávanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
23. Marec 2017
Dodatok č.3 k rámcovej dohode o zhotovení tlačovín č.002619/2017-SLUŽ
1210000016/000003
133 999,00 € WIDE Soft s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
20. Jún 2017
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov ŠR č.5/2017
1130001030
133 394,00 € Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
12. Máj 2014
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2014
1130000014
132 195,00 € Ministerstvo školstva SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Júl 2019
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov ŠR 2/2019
1130001354
131 079,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
12. Jún 2015
Delimitačný protokol o prevode funkčných miest
1130000211
130 866,00 € Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR