Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2015
Zmluva o dielo č. 04/2015-OVDI
1130000209
158 932,80 € Ailes International s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
2. Február 2021
Zmluva o zabezpečení podpory a licencií
1110000498
157 069,50 € TooNet, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
5. Apríl 2013
Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2013
710.858/5/2013-FINO
156 995,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
19. Február 2016
Zmluva o realizácii podujatia č. 500.176/2016-PRES
1130000520
156 078,00 € Agentúra EVKA, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
2. Máj 2013
Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2013
710.858/1/2013-FINO
156 022,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ministerstvo financií SR
20. Jún 2016
Delimitačný protokol č. 662.150/2016-FINO/1
1130000654
154 269,00 € Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
28. Máj 2014
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2014
1130000020
152 525,00 € Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
9. November 2016
Delim. prot. o prevode funkčných miest a prostriedkov št. rozpočtu na 2016
1130000884
152 268,00 € Ministerstvo školstva SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
12. Január 2021
Zmluva o zabezpečení podpory a licencií
009679/2020-MIB-84/3
152 100,00 € WDS Solutions s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
10. September 2014
Zmluva na poskytovanie služieb
1110000118
150 660,00 € BSP Solutions, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
5. Jún 2015
Dohoda o strategickom partnerstve č.01/2015
1130000206
150 000,00 € Slovenská atlantická komisia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
31. Október 2016
Zmluva o strategickom partnerstve č. 01/2016
1110000248
150 000,00 € GLOBSEC Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
26. Jún 2023
Donor Agreement between Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic and United Nations Environment Programme
1110000737
150 000,00 € United Nations Environment Programme Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
14. Máj 2012
Zmluva č. SAMRS/2012/01/07 o posytnutí dotácie na realizáciu projektu oficiálnej rozvojovej pomoci SR z programu Slovakaid
SAMRS/2012/01/07
149 392,50 € Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Aqua - geo s.r.o.
2. December 2015
Rámcová dohoda o preprave osôb vozidlami kategórie M3 a poskytnutí súvisiacich služieb č. 500.145/2015-PRES/1
1130000465
148 860,00 € Synerta Transport s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
4. August 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pre zabezpečenie ochrany privátnej informačnej a komunikačnej siete č. 042128/2023-OOIK-1
1110000752
147 165,32 € KOLAS, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
3. Jún 2015
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta
1130000203
147 156,00 € Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
13. August 2021
Rámcová dohoda o poskytovaní výučby cuzích jazykov č. 048460/2021-AKAD-6
1230000029
146 529,00 € Orbis Pictus SK s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
5. Október 2012
Dodatok č. 1/2012 k zmluve o podnájme nehnuteľnosti
Dodatok č. 1/2012 k zmluve o podnájme nehnuteľnosti
142 458,41 € REFIN spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí SR
14. November 2013
Zmluva o kúpe proxy servera a poskytovaní užívateľskej podpory
311.344/2013-OIKT
142 393,00 € TooNet, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR