Centrálny register zmlúv

Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií
R_19/2022
5 702,40 € IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prievidza
22. Február 2022
Licenčná zmluva
20979
283,80 € Solitea Slovensko, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prievidza
23. Január 2020
Zmluva o využívaní elektronických služieb
P-4215029900
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prievidza
15. Február 2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT
R_17/2019
69,71 € IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prievidza
25. Apríl 2018
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
ZO/2018A13689-1
Doplnená
864,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prievidza
28. Marec 2018
Dodatok k zmluve o poskytovaní služby-servis PC a správa počítačovej soiete
1/2018
2 573,00 € SBC OK, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prievidza
5. December 2017
Dohoda o zrušení dodatku č.1 k zmluve
005-1
30,00 € BP-Com s.r.o Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prievidza
10. Marec 2017
Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb
6592805431
100,00 € KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prievidza
20. Apríl 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2016/3/OHS/DP-PD
Doplnená
33 250,14 € Žilinská univerzita Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prievidza
22. Apríl 2016
Zmluva o poskytovaní služieb internet
45024/16
2 400,00 € SANET Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prievidza
10. Máj 2016
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
7/14/2016
185,96 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prievidza
6. Máj 2016
Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
006
0,00 € Ústredie práce soc. vecí a rodiny Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prievidza
1. Marec 2016
Zmluva o poskytovaní služieb- servis PC
1/2016
1 340,00 € SBC OK, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prievidza
11. December 2015
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
5/NP/14/2015
31 512,66 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prievidza
7. Január 2015
Dodatok č.1 ku zmluve o poskytovaní služieb v oblasti PO a BOZP
005
10,00 € BP-COM s.r.o Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prievidza
15. Apríl 2014
o poskytovaní služieb v oblasti PO a BOZP
004
Doplnená
110,00 € BP-COM s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prievidza
29. November 2013
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
003
21,59 € Slovak Telekom, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prievidza
12. November 2013
o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu ITMS 26130230025
002
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a psychopatológie Bratislava Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prievidza
12. September 2013
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
001
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prievidza