Centrálny register zmlúv

Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Február 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1
55 436,64 € Žilinská univerzita v Žiline Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prievidza
11. December 2015
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
5/NP/14/2015
31 512,66 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prievidza
20. Apríl 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2016/3/OHS/DP-PD
Doplnená
33 250,14 € Žilinská univerzita Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prievidza
14. Marec 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
1
11 634,94 € Spojená škola internátna, Úzka 2, Prievidza Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza
13. Marec 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 01/2023
01/2023
6 576,45 € Špeciálna základná škola, Námestie baníkov 10/20, Handlová Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza
3. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
1/2022
5 979,81 € Spojená škola internátna, Úzka 2, Prievidza Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza
22. Február 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií
R_19/2022
5 702,40 € IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prievidza
28. Marec 2018
Dodatok k zmluve o poskytovaní služby-servis PC a správa počítačovej soiete
1/2018
2 573,00 € SBC OK, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prievidza
1. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
1/2023
Doplnená
2 548,68 € Špeciálna základná škola, Námestie baníkov 10/20, Handlová Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza
22. Apríl 2016
Zmluva o poskytovaní služieb internet
45024/16
2 400,00 € SANET Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prievidza
1. Marec 2016
Zmluva o poskytovaní služieb- servis PC
1/2016
1 340,00 € SBC OK, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prievidza
9. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
OHS-PD č. 1/2023
Doplnená
1 998,29 € Žilinská univerzita v Žiline Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza
25. Apríl 2018
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
ZO/2018A13689-1
Doplnená
864,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prievidza
6. Február 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A21558838
555,40 € Orange,a.s. Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza
6. Február 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A21558877
432,00 € Orange,a.s. Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza
6. Február 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A4900948
432,00 € Orange,a.s. Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza
24. Január 2023
Licenčná zmluva
Licenčná zmluva
359,40 € Seyfor Slovensko, a.s. Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza
22. Február 2022
Licenčná zmluva
20979
283,80 € Solitea Slovensko, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prievidza
10. Máj 2016
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
7/14/2016
185,96 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prievidza
16. December 2022
Darovacia zmluva č. uzatvorená v súlade s §628 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami
Darovacia zmluva
139,96 € Nadácia SPP Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prievidza