Centrálny register zmlúv

Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. September 2013
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
001
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prievidza
12. November 2013
o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu ITMS 26130230025
002
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a psychopatológie Bratislava Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prievidza
6. Máj 2016
Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
006
0,00 € Ústredie práce soc. vecí a rodiny Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prievidza
23. Január 2020
Zmluva o využívaní elektronických služieb
P-4215029900
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prievidza
1. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
0,00 € EDI Slovensko, o.z. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza
24. Január 2023
Zamestnávateľská zmluva
42150299
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza
6. Február 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A21558838
0,00 € Orange,a.s. Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza
1. Marec 2023
Dohoda o spolupráci
Dohoda so ŠZŠ Handlová
0,00 € Špeciálna základná škola, Námestie baníkov 10/20, Handlová Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza
1. Marec 2023
Dohoda o spolupráci
Dohoda o spolupráci SŠI Prievidza
0,00 € Spojená škola internátna, Úzka 2, Prievidza Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza
29. Jún 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke č. 1/2023
1/2023
0,00 € Spojená škola internátna, Úzka 2, Prievidza Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza
15. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
OHS-PD č. 6/2023
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza
23. Január 2024
Licenčná zmluva
1/2024
0,00 € Seyfor Slovensko, a.s. Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza
28. Marec 2024
Zamestnávateľská zmluva
42150299MNN343
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza
7. Január 2015
Dodatok č.1 ku zmluve o poskytovaní služieb v oblasti PO a BOZP
005
10,00 € BP-COM s.r.o Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prievidza
29. November 2013
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
003
21,59 € Slovak Telekom, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prievidza
5. December 2017
Dohoda o zrušení dodatku č.1 k zmluve
005-1
30,00 € BP-Com s.r.o Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prievidza
15. Február 2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT
R_17/2019
69,71 € IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prievidza
15. Apríl 2014
o poskytovaní služieb v oblasti PO a BOZP
004
Doplnená
110,00 € BP-COM s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prievidza
10. Marec 2017
Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb
6592805431
100,00 € KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prievidza
16. December 2022
Darovacia zmluva č. uzatvorená v súlade s §628 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami
Darovacia zmluva
139,96 € Nadácia SPP Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prievidza