Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2024
Zamestnávateľská zmluva
42150299MNN343
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza
23. Január 2024
Licenčná zmluva
1/2024
0,00 € Seyfor Slovensko, a.s. Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza
9. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
OHS-PD č. 1/2023
Doplnená
1 998,29 € Žilinská univerzita v Žiline Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza
15. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
OHS-PD č. 6/2023
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza
29. Jún 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke č. 1/2023
1/2023
0,00 € Spojená škola internátna, Úzka 2, Prievidza Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza
14. Marec 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
1
11 634,94 € Spojená škola internátna, Úzka 2, Prievidza Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza
13. Marec 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 01/2023
01/2023
6 576,45 € Špeciálna základná škola, Námestie baníkov 10/20, Handlová Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza
3. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
1/2022
5 979,81 € Spojená škola internátna, Úzka 2, Prievidza Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza
1. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
1/2023
Doplnená
2 548,68 € Špeciálna základná škola, Námestie baníkov 10/20, Handlová Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza
1. Marec 2023
Dohoda o spolupráci
Dohoda so ŠZŠ Handlová
0,00 € Špeciálna základná škola, Námestie baníkov 10/20, Handlová Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza
1. Marec 2023
Dohoda o spolupráci
Dohoda o spolupráci SŠI Prievidza
0,00 € Spojená škola internátna, Úzka 2, Prievidza Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza
6. Február 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A21558838
0,00 € Orange,a.s. Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza
6. Február 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A21558838
555,40 € Orange,a.s. Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza
6. Február 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A21558877
432,00 € Orange,a.s. Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza
6. Február 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A4900948
432,00 € Orange,a.s. Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza
24. Január 2023
Licenčná zmluva
Licenčná zmluva
359,40 € Seyfor Slovensko, a.s. Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza
24. Január 2023
Zamestnávateľská zmluva
42150299
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza
16. December 2022
Darovacia zmluva č. uzatvorená v súlade s §628 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami
Darovacia zmluva
139,96 € Nadácia SPP Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prievidza
1. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
0,00 € EDI Slovensko, o.z. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza
25. Február 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1
55 436,64 € Žilinská univerzita v Žiline Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prievidza