Z M L U V A č. E2680 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:E2680 08U02
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:Obec Kiarov
Kiarov 25, 991 06 Kiarov, okres: Veľký Krtíš
IČO:00 319 376
Dodávateľ:Environmentálny fond
Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
IČO:30796491
Názov zmluvy:Z M L U V A č. E2680 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p
ID zmluvy:6113956
Stav:Doplnená

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 159 896,00 €
Celková čiastka: 159 896,00 €
Publikoval: Environmentálny fond Zobrazenia: 0x