D O D A T O K č. 2 k ZMLUVE č. E2680 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 21.12.2021, k Dodatku č. 1 k ZMLUVE č. E2680 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 05.04.2022


Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:D O D A T O K č. 2
Obstarávateľ:Obec Kiarov
Dodávateľ:Environmentálny fond
Názov dodatku:D O D A T O K č. 2 k ZMLUVE č. E2680 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 21.12.2021, k Dodatku č. 1 k ZMLUVE č. E2680 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 05.04.2022
Poznámka:
      Zobrazenia: 0x