Centrálny register zmlúv

Rezort Piešťany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2024
Zmluva o spoluorganizovaní kultúrneho podujatia
13/24
3 000,00 € Tradičné ľudové umelecké remeslá Rezort Piešťany
29. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
12/24
0,00 € Slovenská filharmónia / Občianske združenie Centrum architektúry Rezort Piešťany
26. Apríl 2024
Zmluva o spoluorganizovaní kultúrneho podujatia
11/24
29 000,00 € Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany Rezort Piešťany
25. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci č.1132405
10/24
100 000,00 € Mesto Piešťany Rezort Piešťany
21. Marec 2024
Zmluva o nájme hnuteľných vecí
9/24
0,00 € SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. Rezort Piešťany
23. Február 2024
Zmluva o dielo
8/24
3 483,79 € KOV-PO s.r.o. Rezort Piešťany
16. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
6/24
12 000,00 € HALALI MEDIA spol. s.r.o. Rezort Piešťany
16. Február 2024
Zmluva o službách
7/2024
10 971,50 € iFocus s.r.o. Rezort Piešťany
5. Február 2024
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
5/24
267,72 € Generali Poisťovňa Rezort Piešťany
31. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
4/24
7 497,60 € WINTER média, a.s. Rezort Piešťany
25. Január 2024
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 2091205
3/24
0,00 € Bytový podnik Piešťany, s.r.o. Rezort Piešťany
24. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
2/24
234,00 € SWAN, a.s. Rezort Piešťany
18. Január 2024
Dodatok č. 2 k zmluve č. 5/2022
1/24
1 543,59 € SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. Rezort Piešťany
21. Apríl 2023
Zmluva o podpore kultúrneho podujatia
7/23
1 500,00 € Slovenská basketbalová asociácia Rezort Piešťany
20. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Spoločenské centrum
57/23
4 200,00 € SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. Rezort Piešťany
10. November 2023
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
56/23
0,00 € MIlan Šimon Rezort Piešťany
2. November 2023
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
52/23
0,00 € Marian Greksa Rezort Piešťany
2. November 2023
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
55/23
0,00 € Beáta Andrašovanová - Dubasová Rezort Piešťany
1. November 2023
Zmluva o spoluorganizovaní kultúrneho podujatia
50/23
10 000,00 € Cinematik s.r.o. Rezort Piešťany
28. September 2023
Nájomná zmluva č. 2632305
54/23
1,00 € Mesto Piešťany Rezort Piešťany