Centrálny register zmlúv

Rezort Piešťany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Jún 2023
Zmluva o združení finančných prostriedkov
29/23
1 000,00 € Klub vodného póla Kúpele Piešťany Rezort Piešťany
7. Jún 2023
Zmluva o spoluorganizovaní kultúrneho podujatia
27/23
800,00 € Bachova spoločnosť na Slovensku Rezort Piešťany
7. Jún 2023
Zmluva o spoluorganizovaní kultúrneho podujatia
28/23
5 000,00 € Slovenská asociácia kvetinárov a floristov Rezort Piešťany
1. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
25/23
200,00 € HARWIL – eko servis s. r. o. Rezort Piešťany
1. Jún 2023
Zmluva o spoluorganizovaní kultúrneho podujatia
26/23
11 300,00 € International jazz Piešťany, n.o. Rezort Piešťany
25. Máj 2023
Zmluva o spoluorganizovaní kultúrneho podujatia
21/23
70 000,00 € CENTRUM MESTA PIEŠŤANY Rezort Piešťany
25. Máj 2023
Zmluva o spoluorganizovaní kultúrneho podujatia
22/23
400,00 € Apolin o.z. Rezort Piešťany
17. Máj 2023
Dohoda o spolupráci
19/23
11 000,00 € SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. Rezort Piešťany
17. Máj 2023
Zmluva o spoluorganizovaní kultúrneho podujatia
20/23
3 000,00 € Tradičné umelecké remeslá Rezort Piešťany
15. Máj 2023
Zmluva o spoluorganizovaní kultúrneho podujatia
15/23
2 800,00 € Slovenská filharmónia - Dom umenia Piešťany Rezort Piešťany
15. Máj 2023
Zmluva o spoluorganizovaní kultúrneho podujatia
16/23
2 600,00 € SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. Rezort Piešťany
5. Máj 2023
Zmluva o spoluorganizovaní kultúrneho podujatia
14/23
4 000,00 € Mesto Piešťany Rezort Piešťany
28. Apríl 2023
Zmluva o spoluorganizovaní kultúrneho podujatia
12/23
29 000,00 € Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany Rezort Piešťany
24. Apríl 2023
Zmluva o spoluorganizovaní kultúrneho podujatia
11/23
10 000,00 € Automotoklub - VCC PIEŠŤANY Rezort Piešťany
24. Apríl 2023
Komisionárska zmluva
10/23
1,50 € Mestská knižnica mesta Piešťany Rezort Piešťany
21. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 5/2022 - nájom nebytových priestorov
1/23
1 396,92 € SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. Rezort Piešťany
21. Apríl 2023
Zmluva o službách
2/23
10 449,00 € iFocus s.r.o. Rezort Piešťany
21. Apríl 2023
Zmluva o vykonaní reklamy a o vzájomnej obchodnej spolupráci
3/23
2 160,00 € SBA Marketing, s.r.o. Rezort Piešťany
21. Apríl 2023
Memorandum o vzájomnej spolupráci
4/23
0,00 € Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj Rezort Piešťany
21. Apríl 2023
Dodatok č. 2 ku zmluve o vedení účtovníctva
5/23
2 496,00 € Ing. Emília Konečná Rezort Piešťany