Centrálny register zmlúv

Rezort Piešťany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Apríl 2023
Memorandum o vzájomnej spolupráci
4/23
0,00 € Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj Rezort Piešťany
2. November 2023
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
52/23
0,00 € Marian Greksa Rezort Piešťany
2. November 2023
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
55/23
0,00 € Beáta Andrašovanová - Dubasová Rezort Piešťany
10. November 2023
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
56/23
0,00 € MIlan Šimon Rezort Piešťany
25. Január 2024
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 2091205
3/24
0,00 € Bytový podnik Piešťany, s.r.o. Rezort Piešťany
21. Marec 2024
Zmluva o nájme hnuteľných vecí
9/24
0,00 € SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. Rezort Piešťany
29. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
12/24
0,00 € Slovenská filharmónia / Občianske združenie Centrum architektúry Rezort Piešťany
29. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
14/24
0,00 € HARWIL eko servis s.r.o. Rezort Piešťany
29. Máj 2024
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
15/24
0,00 € Oliver Sadovský Rezort Piešťany
29. Máj 2024
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
16/24
0,00 € Tomáš Šedivý Rezort Piešťany
29. Máj 2024
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
17/24
0,00 € Peter Hrabě Rezort Piešťany
29. Máj 2024
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
18/24
0,00 € Matúš Vallo Rezort Piešťany
29. Máj 2024
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
19/24
0,00 € Tibor Kökény Rezort Piešťany
29. Máj 2024
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
20/24
0,00 € Daniel Buzikay Rezort Piešťany
31. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
22/24
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Rezort Piešťany
31. Máj 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
23/24
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Rezort Piešťany
31. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
24/24
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Rezort Piešťany
31. Máj 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
25/24
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Rezort Piešťany
5. Jún 2024
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie
27/24
0,00 € Filip Jaro Rezort Piešťany
5. Jún 2024
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie
28/24
0,00 € Xénia Jarová Rezort Piešťany