Centrálny register zmlúv

Rezort Piešťany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Apríl 2023
Memorandum o vzájomnej spolupráci
4/23
0,00 € Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj Rezort Piešťany
2. November 2023
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
52/23
0,00 € Marian Greksa Rezort Piešťany
2. November 2023
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
55/23
0,00 € Beáta Andrašovanová - Dubasová Rezort Piešťany
10. November 2023
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
56/23
0,00 € MIlan Šimon Rezort Piešťany
28. September 2023
Nájomná zmluva č. 2632305
54/23
1,00 € Mesto Piešťany Rezort Piešťany
24. Apríl 2023
Komisionárska zmluva
10/23
1,50 € Mestská knižnica mesta Piešťany Rezort Piešťany
20. Júl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci
40/23
60,00 € Erich Kubica Rezort Piešťany
8. August 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci
44/23
60,00 € Erich Kubica Rezort Piešťany
28. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
41/23
120,00 € Mgr. Linda Blahová Rezort Piešťany
21. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci
8/23
200,00 € Erich Kubica Rezort Piešťany
1. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
25/23
200,00 € HARWIL – eko servis s. r. o. Rezort Piešťany
25. Máj 2023
Zmluva o spoluorganizovaní kultúrneho podujatia
22/23
400,00 € Apolin o.z. Rezort Piešťany
7. Jún 2023
Zmluva o spoluorganizovaní kultúrneho podujatia
27/23
800,00 € Bachova spoločnosť na Slovensku Rezort Piešťany
18. September 2023
Zmluva o spoluorganizovaní kultúrneho podujatia
53/23
800,00 € Slovenská filharmónia Rezort Piešťany
20. Júl 2023
Zmluva o spoluorganizovaní kultúrneho podujatia
38/23
900,00 € OZ Cesta pomoci Rezort Piešťany
9. Jún 2023
Zmluva o združení finančných prostriedkov
29/23
1 000,00 € Klub vodného póla Kúpele Piešťany Rezort Piešťany
20. Júl 2023
Zmluva o spoluorganizovaní kultúrneho podujatia
39/23
1 300,00 € Agentúra BEBOP s.r.o. Rezort Piešťany
22. August 2023
zmluva o spoluorganizovaní kultúrneho podujatia
48/23
1 300,00 € Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany Rezort Piešťany
21. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 5/2022 - nájom nebytových priestorov
1/23
1 396,92 € SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. Rezort Piešťany
21. Apríl 2023
Zmluva o podpore kultúrneho podujatia
7/23
1 500,00 € Slovenská basketbalová asociácia Rezort Piešťany