Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/24/060/15
9 418,08 € Rastislav Hariň INSCORP Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
12. Marec 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/24/059/5
9 719,48 € Mário Mišovič - Liptovská MEDOVINA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
12. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/24/060/8
4 709,04 € Jozef Kubis KUBISTAV Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
12. Marec 2024
D o h o d a č. 24/24/060/1 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
24/24/060/1
9 418,08 € ČAPICA, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
12. Marec 2024
D o h o d a č. 24/24/060/2 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých záko
24/24/060/2
4 709,04 € Alena Kubíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
12. Marec 2024
Dohoda č. 24/24/059/6 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa §59 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
24/24/059/6
11 075,69 € Alena Kubíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
12. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/24/060/16
9 418,08 € Masáže Ruža, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
11. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/24/060/13
4 709,04 € Rastislav Kovalčík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
11. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/24/060/11
4 709,04 € RS-PROFI s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
11. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/24/060/14
4 709,04 € ViaVitae, n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
11. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/24/060/3
9 418,08 € Autowellness s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
6. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/24/19B/1
131 777,27 € Sliačanské Obecné Služby, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
28. Február 2024
Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach
24/2024/22536
81,00 € Milan Ščuka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
28. Február 2024
Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach
24/2024/22540
225,00 € Milan Ščuka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
28. Február 2024
Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach
24/2024/22547
235,80 € Milan Ščuka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
27. Február 2024
Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach
24/2024/22092
1 074,42 € Bibiána Hanusová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
14. Február 2024
Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach
24/2024/17985
360,00 € Magdaléna Nováková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
22. Január 2024
Dodatok ŠR
23/24/054/164-1
0,00 € Obec Liptovská Štiavnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
17. Január 2024
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
24/24/010/1
0,00 € Obec Kalameny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
15. Január 2024
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/24/19B/2-4
0,00 € RENOP, spol. s r.o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok