Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/24/054/21
339,12 € Obec Švošov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/24/060/24
4 709,04 € Jaroslav Matušák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/24/060/18
4 709,04 € PENZIÓN BEŠEŇOVÁ, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/24/060/29
4 709,04 € Igor Fornál Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
18. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/24/060/28
3 531,76 € Pavol Klimo KLIMEX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
15. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/24/059/1
25 767,84 € Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
15. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/24/060/23
9 418,08 € Ivan Klas Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
15. Marec 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/24/059/7
10 623,62 € Marta Sameková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
15. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/24/059/9
18 534,72 € RS-PROFI s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
15. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/24/19B/3
9 888,90 € FOXXX GROUP, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
15. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/24/060/19
9 418,08 € Pavol Jaňák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
15. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/24/060/36
18 836,16 € Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
15. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/24/060/10
4 709,04 € Jana Uličná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
14. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/24/060/46
9 418,08 € STAVTECH SK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
13. Marec 2024
Dohoda č. 24/24/054/2
24/24/054/2
22 500,00 € Mesto Ružomberok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
13. Marec 2024
Dohoda o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
24/24/19B/2
100 867,56 € RENOP, spol. s.r.o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
13. Marec 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/24/059/3
9 493,44 € Juraj Paška Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
13. Marec 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/24/059/4
12 883,96 € Dagmar Pepuchová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
13. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/24/060/5
3 531,76 € AKONT RK s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
13. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/24/060/9
4 709,04 € Jana Kubisová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok