Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Marec 2024
Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach
24/2024/33278
100,00 € Michal Marcin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení soc. ochrane detí a soc. kurately
24/2024/1/SPO
15 000,00 € Súkromné centrum poradenstva a prevencie Nosko Health Prevention Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/24/060/22
4 709,04 € Ivan Nechaj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/24/060/31
4 709,04 € ADRIA company, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
26. Marec 2024
Dodatok ŠR
24/24/054/17-1
0,00 € Obec Liptovská Lúžna Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
25. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/24/060/53
4 709,04 € Miroslav Fajta - UNIFIN Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
25. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/24/060/55
4 709,04 € Jozef Puška Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
25. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/24/060/50
18 836,16 € TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
25. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/24/060/58
8 978,22 € Renáta Smitková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
25. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/24/059/11
12 883,92 € ČAPICA, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
25. Marec 2024
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu
24/2024/1/ÚPSVR Ružomberok
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
22. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/24/19B/4
81 372,12 € Agrofarma Hrboltová, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/24/060/52
4 709,04 € Peter Hromada Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/24/060/34
18 836,16 € Športový klub stolného tenisu Ružomberok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/24/060/51
7 063,56 € Zdenka Kutajová - NINA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
22. Marec 2024
Dodatok ŠR
24/24/054/15-1
0,00 € Mesto Ružomberok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
21. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/24/060/12
4 709,04 € Margaréta Pešadíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
20. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/24/060/17
4 709,04 € CARTA Slovakia, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
20. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/24/059/2
10 397,52 € CARTA Slovakia, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
20. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/24/059/8
12 883,92 € Autowellness s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok