Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2022
Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach
24/2022/162387
0,00 € Slavomír Urban Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29. September 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/24/054/147
6 812,28 € Základná škola s materskou školou, Liptovské Revúce 232 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29. September 2022
Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach
24/2022/162487
0,00 € Monika Milenková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29. September 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/24/054/149
1 816,44 € Obec Hubová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
20. September 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/24/060/65
1 557,86 € ADRIA company, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
19. September 2022
Dohoda §54, Pomáhame utečencom (Opatrenie č. 3 Dobrovoľnícke činnosti)
22/24/054/126
2 657,28 € Materská škola sv. Lujzy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
14. September 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/24/054/114
7 685,60 € Beťkoprojekt, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
14. September 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/24/53G/17
30 233,31 € FOXXX GROUP, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
14. September 2022
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
22/24/054/124
6 019,20 € Mesto Ružomberok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
13. September 2022
D O H O D A číslo: 22/24/054/114 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu mentorovaného zapracovania
22/24/054/111
7 685,60 € Beťkoprojekt, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
12. September 2022
Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach
24/2022/149851
0,00 € Igor Labuda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
2. September 2022
Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach
24/2022/145484
0,00 € Ľudmila Mlynáriková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
26. August 2022
Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach
24/2022/144195
0,00 € P + S - Consult, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
26. August 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/24/054/113
3 406,14 € Pavol Pišek - DIREKT s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
26. August 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/24/054/123
Doplnená
1 425,06 € Mestská knižnica Ružomberok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
25. August 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/24/054/120
6 812,28 € iGEO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
25. August 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/24/054/122
3 668,12 € Bc. Jozefína Hatalová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
25. August 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/24/054/108
3 406,14 € INVEST RK, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
23. August 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/24/054/106
7 680,04 € Obec Ludrová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
19. August 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/24/054/103
3 842,80 € Nové KORZO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok