Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Júl 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/24/054/91
3 842,80 € MT elektro s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
19. Júl 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/24/054/84
3 842,80 € SR SOLAR SK, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
19. Júl 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/24/054/81
3 406,14 € Bonum Salutem s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
19. Júl 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/24/054/86
3 842,80 € Ing. Iveta Korčeková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
18. Júl 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/24/010/1
0,00 € Obec Turík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
30. Jún 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/24/53G/16
102 423,30 € KZO, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
30. Jún 2022
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
22/24/059/7
9 870,60 € Jozef Frič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
30. Jún 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/24/054/76
3 406,14 € TRADE SERVICES,s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29. Jún 2022
D O H O D A číslo: 22/24/54E/248 o poskytnutí finančného príspevku na podporu udržania pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
22/24/54E/248
Doplnená
0,00 € Mgr. Ferdinand Pethö Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29. Jún 2022
D O H O D A číslo: 22/24/54E/242 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesko
22/24/54E/242
0,00 € ADRIA office, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29. Jún 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/24/054/75
3 406,14 € Michal Likavčan Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
28. Jún 2022
Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach
24/2022/108793
0,00 € Michala Mikulová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
22. Jún 2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/24/54E/247
339,90 € Helena Jančeková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
22. Jún 2022
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
22/24/059/6
10 819,68 € ČAPICA, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
20. Jún 2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/24/54E/238
401,22 € Damián Pastucha Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
13. Jún 2022
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby - ústredie úrad
22/24/054/71
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
8. Jún 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/24/060/63
4 606,16 € Masáže Ruža, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
4. Apríl 2022
Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach
24/2022/54642
0,00 € Pavlína Leleková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
31. Máj 2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/24/54E/245
339,90 € Peter Kolla Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
31. Máj 2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/24/54E/246
339,90 € Silvia Huráková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok