Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. September 2022
Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach
24/2022/145484
0,00 € Ľudmila Mlynáriková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
26. August 2022
Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach
24/2022/144195
0,00 € P + S - Consult, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
26. August 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/24/054/113
3 406,14 € Pavol Pišek - DIREKT s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
26. August 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/24/054/123
Doplnená
1 425,06 € Mestská knižnica Ružomberok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
25. August 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/24/054/120
6 812,28 € iGEO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
25. August 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/24/054/122
3 668,12 € Bc. Jozefína Hatalová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
25. August 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/24/054/108
3 406,14 € INVEST RK, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
23. August 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/24/054/106
7 680,04 € Obec Ludrová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
19. August 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/24/054/103
3 842,80 € Nové KORZO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
19. August 2022
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
22/24/060/64
1 601,16 € Rastislav Kovalčík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
12. August 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/24/054/87
3 406,14 € Obec Liptovský Michal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
9. August 2022
Dohoda §54, Pomáhame utečencom (Opatrenie č. 3 Dobrovoľnícke činnosti)
22/24/054/97
2 435,84 € Spišská katolícka charita Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
2. August 2022
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
22/24/059/10
8 921,52 € Marta Sameková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29. Júl 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/24/054/95
7 685,60 € MURAS, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29. Júl 2022
D O H O D A číslo: 22/24/054/94 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu mentorovaného zapracovania
22/24/054/94
3 842,80 € DAVO economy s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29. Júl 2022
D O H O D A číslo: 22/24/054/88 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu mentorovaného zapracovania
22/24/054/88
3 406,14 € TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29. Júl 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/24/054/88
3 406,14 € TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
27. Júl 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/24/054/77
3 842,80 € DomSTAV, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
27. Júl 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/24/054/91
3 842,80 € MT elektro s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
19. Júl 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/24/054/84
3 842,80 € SR SOLAR SK, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok