Centrálny register zmlúv

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
916/55/2022/zavodKE - Obec Svinica
0,00 € Obec Svinica Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. November 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VV
917/14/2022/zavodHN - Obec Baškovce
0,00 € Obec Baškovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. November 2022
Zmluva o termínovanom úvere č.1078/2022/UZ
919/4/2022/UPFEPaC - Všeobecná úverová banka a.s.
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. November 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
918/5/2022/zavodRV - Obec Lubeník
0,00 € Obec Lubeník Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. November 2022
Dodatok č.02686/2022-PKZO-B40040/18.01 k zmluve o zriadení VB č.00729/2018-PKZO-B40040/18.00
131/38/2020/UP-dodatok č.1 - Slovenský pozemkový fond
0,00 € Slovenský pozemkový fond Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. November 2022
Zmluva o úvere č. 000318/CORP/2022
923/5/2022/UPFEPaC - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
0,00 € UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. November 2022
Zmluva o úvere č.000317/CORP/2022
924/6/2022/UPFEPaC - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. November 2022
Dodatok č.2 k zmluve o konkokorentnom úvere č.000303/CORP/2015
642/4/2015/UPFEPaC-dodatok č.2 - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. November 2022
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
920/205/2022/UP - HAVEL & PARTNERS s.r.o.
0,00 € HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. November 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
745/175/2022/UP - LESY SR, š.p. a DEVELOP 1 s.r.o.
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. November 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č.54/2022
840/45/2022/zavodPO - Mesto Prešov
0,00 € Mesto Prešov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. November 2022
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
909/17/2022/zavodBJ - BAUMANN Slovakia, s.r.o.
0,00 € BAUMANN Slovakia, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. November 2022
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
851/5/2022/zavodSK - INDSTAV plus s.r.o.
0,00 € INDSTAV plus s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. November 2022
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
910/49/2022/zavodPO - 33 Trade, s.r.o.
0,00 € 33 Trade, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. November 2022
Zmluva o výkone správy majetku VV
906/16/2022/zavodVV - Obec Soľ
0,00 € Obec Soľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. November 2022
Zmluva o výkone správy VK
912/13/2022/zavodHN - Obec Udavské
0,00 € Obec Udavské Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. November 2022
Dodatok č.3 k zmluve o výkone správy majetku
1233/23/2005/zavodVV - dodatok č.3 - Obec Soľ
0,00 € Obec Soľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. November 2022
Zmluva o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
937/24/2022/zavodMI - FÚRA, s.r.o.
0,00 € FÚRA, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. November 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
941/60/2022/zavodKE - Obec Košická Polianka
0,00 € Obec Košická Polianka Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
16. November 2022
Poistná zmluva č.9870121518
902/35/2022/USoDHM - Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.