Centrálny register zmlúv

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Október 2022
Zmluva o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
899/11/2022/zavodHN - Ministerstvo obrany SR
0,00 € Ministerstvo obrany SR Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
28. Október 2022
Zmluva o budúcej zmluve o výkone správy majetku obce - VKS
838/14/2022/závod TV - Obec Višňov
0,00 € Obec Višňov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
28. Október 2022
Zmluva o budúcej zmluve o výkone správy majetku obce - VKS
839/15/2022/závod TV - Obec Veľaty
0,00 € Obec Veľaty Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Október 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
911/12/2022/zavodHN - Obec Hrabovec nad Laborcom
0,00 € Obec Hrabovec nad Laborcom Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Október 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VV
761/17/2022/zavodMI - dodatok č.1 - Obec Tušice
0,00 € Obec Tušice Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Október 2022
Dodatok č.5 k Zmluve o postúpení práv a povinností stavebníka
931/230/2008/IU - dodatok č.5 - Obec Tulčík
0,00 € Obec Tulčík Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Október 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VV
866/13/2022/zavodVV - Obec Sedliská
0,00 € Obec Sedliská Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Október 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
865/12/2022/zavodVV - Obec Sedliská
0,00 € Obec Sedliská Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Október 2022
Dodatok č.2 k zmluve o výkone správy majetku obce
1060/20/2007/zavodPO - dodatok č.2 - Obec Mirkovce
0,00 € Obec Mirkovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Október 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
869/21/2022/zavodMI - Mesto Michalovce
0,00 € Mesto Michalovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Október 2022
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
855/176/2022/IU - Obec Abranovce
0,00 € Obec Abranovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Október 2022
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
853/175/2022/IU - Peter Lukáč, Ing.Stanislav Kertys, Mgr.Renáta Kertysová a spol.
0,00 € Peter Lukáč, Ing.Stanislav Kertys, Mgr.Renáta Kertysová a spol. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. November 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VV
863/10/2022/zavodHN - Obec Víťazovce
0,00 € Obec Víťazovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. November 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
835/10/2022/zavodVV - Obec Zámutov
0,00 € Obec Zámutov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. November 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VV
836/11/2022/zavodVV - Obec Zámutov
0,00 € Obec Zámutov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. November 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
861/180/2022/IU - Obec Raslavice
0,00 € Obec Raslavice Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. November 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
852/195/2022/UP - Obec Topoľovka
0,00 € Obec Topoľovka Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. November 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
896/185/2022/IU - Obec Lopúchov
0,00 € Obec Lopúchov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. November 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
873/182/2022/IU - doc.Ing.Feciľák Peter, PhD.
0,00 € doc.Ing.Feciľák Peter, PhD. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. November 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
889/200/2022/UP - WT Slovakia s.r.o.
0,00 € WT Slovakia s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.