Centrálny register zmlúv

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Október 2022
Zmluva o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
770/38/2022/zavodPO - DLC, s.r.o.
0,00 € DLC, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Október 2022
Zmluva o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
777/18/2022/zavodMI - KMContractors s.r.o.
0,00 € KMContractors s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Október 2022
Dodatok č.1 k zmluve o postúpení práv a poviností stavebníka
144/14/2019/IU - dodatok 1 - Obec Žalobín
0,00 € Obec Žalobín Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Október 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.24ZVS00008171271
778/20/2022/USoDHM - Východoslovenská distribučná a.s.
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Október 2022
Zmluva o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
789/41/2022/zavodPO - Minerálne vody, a.s.
0,00 € Minerálne vody, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Október 2022
Zmluva o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
790/42/2022/zavodPO - Sweet Distribution, s.r.o.
0,00 € Sweet Distribution, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Október 2022
Zmluva o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
791/43/2022/zavodPO - LESY SR, š.p.
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - OZ Šariš Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Október 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
727/167/2022/UP - Rastislav Tabiš, Ing.Anton Dlugoš, Ing.Vladimír Nemergut a spol.
0,00 € Rastislav Tabiš, Ing.Anton Dlugoš, Ing.Vladimír Nemergut a spol. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Október 2022
Zmluva č.827380008-1-2022-ZoBZVB o uzavretí budúce zmluvy o zriadení VB
53/3/2022/zavodKE - Železnice SR
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Október 2022
Zmluva č.165/05/2022/MO o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v poz.kom.
393/130/2022/IU - Správa ciest KSK
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Október 2022
Dodatok č.1 k Zmluve č.844 349 003-1-2019-ZoBZVB
104/253/2022/IU - dodatok 1 - Železnice SR
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Október 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti
762/177/2022/UP - AVEN development s.r.o.
0,00 € AVEN development s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Október 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti
763/178/2022/UP - Mgr.Lenka Voľanská
0,00 € Mgr.Lenka Voľanská Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Október 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti
764/179/2022/UP - Mgr.Valentína Koščová
0,00 € Mgr.Valentína Koščová Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Október 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti
765/180/2022/UP - Dzubáková Mária, Židišinová Žofia, Rusiňáková Katarína a spol.
0,00 € Dzubáková Mária, Židišinová Žofia, Rusiňáková Katarína a spol. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Október 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
779/185/2022/UP - Obec Borša
0,00 € Obec Borša Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Október 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
796/190/2022/UP - GMT servis, spol. s r.o.
0,00 € GMT servis, spol. s r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Október 2022
Zmluva č.3/2022 o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
813/19/2022/zavodMI - INŠTALACENTRUM, s.r.o.
0,00 € INŠTALACENTRUM, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Október 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku
814/1/2022/UĽZ - SOŠ technická Košice
0,00 € Stredná odborná škola technická Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Október 2022
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou odborného výcviku
815/2/2022/UĽZ - Súkromná Stredná Odborná Škola DSA Trebišov
0,00 € Súkromná Stredná Odborná Škola DSA Trebišov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.