Centrálny register zmlúv

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Október 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
739/43/2022/zavodKE - Ing.Marta Kristanová, MUDr.Alžbeta Pellová, Jana Labudová a spol.
0,00 € Ing.Marta Kristanová, MUDr.Alžbeta Pellová, Jana Labudová a spol. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Október 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
740/44/2022/zavodKE - Ing.Marta Kristanová
0,00 € Ing.Marta Kristanová Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Október 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
741/45/2022/zavodKE - Obec Rozhanovce
0,00 € Obec Rozhanovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Október 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
744/174/2022/UP - Ing.Peter Slaninka a Mgr.Mária Slaninková
0,00 € Ing.Peter Slaninka a Mgr.Mária Slaninková Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Október 2022
Zmluva o výkone správy majetku VV
749/33/2022/zavodPO - ESO, spol. s r.o.
0,00 € ESO, spol.s r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Október 2022
Zmluva o vecnom bremene k nehnuteľnosti
858/196/2022/UP - Obec Ďurkov
0,00 € Obec Ďurkov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Október 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
816/174/2022/IU - Tomiová Viera
0,00 € Tomiová Viera Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Október 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
818/173/2022/IU - Tomiová Miriama
0,00 € Tomiová Miriama Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Október 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
817/172/2022/IU - Tomi Karol
0,00 € Tomi Karol Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Október 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
816/171/2022/IU - Tomi Karol
0,00 € Tomi Karol Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Október 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
845/46/2022/zavodPO - Obec Poloma
0,00 € Obec Poloma Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Október 2022
Zmluva o výkone správy majetku VV
753/34/2022/zavodPO - Obec Medzany
0,00 € Obec Medzany Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Október 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
754/47/2022/zavodKE - Daniela Vavreková, Peter Dziak, Marta Štefková a spol.
0,00 € Daniela Vavreková, Peter Dziak, Marta Štefková a spol. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Október 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VV
757/7/2022/zavodHN - Obec Turcovce
0,00 € Obec Turcovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Október 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VV
756/6/2022/zavodHN - Obec Černina
0,00 € Obec Černina Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Október 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VV
758/8/2022/zavodHN - Obec Hrubov
0,00 € Obec Hrubov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Október 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VV
761/17/2022/zavodMI - Obec Tušice
0,00 € Obec Tušice Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Október 2022
Zmluva o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
767/35/2022/zavodPO - GART sk, s.r.o.
0,00 € GART sk, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Október 2022
Zmluva o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
768/38/2022/zavodPO - STAVCER, s.r.o.
0,00 € STAVCER, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Október 2022
Zmluva o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
769/37/2022/zavodPO - Anton Leššo TONY EXPRES
0,00 € Anton Leššo TONY EXPRES Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.