Centrálny register zmlúv

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Október 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
667/142/2022/UP - Transunit s.r.o.
0,00 € Transunit s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Október 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
673/39/2022/zavodKE - MI - home, s.r.o.
0,00 € MI - home, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Október 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
674/40/2022/zavodKE - LAZY družstvo
0,00 € LAZY družstvo Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Október 2022
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
686/26/2022/zavodPO - TLM Trans, s.r.o.
0,00 € TLM Trans, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. Október 2022
Dodatok č.2 k zmluve o výkone správy majetku
318/2/2006/zavodPO - dodatok 2 - Obec Vyšná Šebastová
0,00 € Obec Vyšná Šebastová Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. Október 2022
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
687/27/2022/zavodPO - NOVO HOLDING, s.r.o.
0,00 € NOVO HOLDING, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. Október 2022
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
688/28/2022 - Rúrky - západ, o.z.
0,00 € Rúrky - západ, o.z. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. Október 2022
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
461/136/2022/IU - Obec Rakovec nad Ondavou
0,00 € Obec Rakovec nad Ondavou Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. Október 2022
Kúpna zmluva
721/161/2022/IU - Obec Beloveža
0,00 € Obec Beloveža Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. Október 2022
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
695/29/2022/zavodPO - Stirling Supply spol.s r.o.
0,00 € Stirling Supply spol. s r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. Október 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.44/2022
707/159/2022/IU - Jozef Suchár - Turek
0,00 € Jozef Suchár - Turek Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. Október 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
716/163/2022/UP - W - STAVOB INVEST, s.r.o.
0,00 € W - STAVOB INVEST, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. Október 2022
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
722/162/2022/IU - Obec Beloveža
0,00 € Obec Beloveža Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Október 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.EDM_101048103
710/15/2022/USoDHM - Východoslovenská distribučná a.s.
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Október 2022
Zmluva o podmienkach odberu jalovej zložky elektriny z distr.sústavy č.EDM/ZoJ/2022/070
712/17/2022/USoDHM - Východoslovenská distribučná, a.s.
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Október 2022
Dodatok č.2 k zmluve o výkone správy majetku neziskovej organizácie
456/3/2013/zavodRV - dodatok 2 - OLÚP n.o. Predná Hora
0,00 € Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. Predná Hora Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Október 2022
Dodatok č.2 k zmluve o výkone správy majetku neziskovej organizácie
457/4/2013/zavodRV - dodatok 2 - OLÚP n.o. Predná Hora
0,00 € Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. Predná Hora Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Október 2022
Zmluva o spolupráci č.1/2022
805/49/2022/zavodKE - Mesto Košice
0,00 € Mesto Košice Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Október 2022
Zmluva o výkone správy VK
736/32/2022/zavodPO - Obec Záborské
0,00 € Obec Záborské Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Október 2022
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
737/164/2022/IU - Obec Jakubová Voľa
0,00 € Obec Jakubová Voľa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.