Centrálny register zmlúv

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Október 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
608/5/2022/zavodVV - Ing.Gabriel Berec
0,00 € Ing.Gabriel Berec Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Október 2022
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
609/6/2022/zavodVV - Ing.Gabriel Berec
0,00 € Ing.Gabriel Berec Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Október 2022
Nájomná zmluva
613/154/2022/IU - Obec Dvorianky
0,00 € Obec Dvorianky Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Október 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
620/35/2022/zavodKE - Nghiem Trong Cuong a Phuong Nguyen Thi Mai
0,00 € Nghiem Trong Cuong a Phuong Nguyen Thi Mai Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Október 2022
Zmluva o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
628/38/2022/zavodKE - SaFek, s.r.o.
0,00 € SaFek, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Október 2022
Dohoda o zrušení vecného bremena
639/134/2022/UP - GMT servis, spol. s r.o.
0,00 € GMT servis, spol. s r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Október 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
640/7/2022/zavodVV - Obec Čierne nad Topľou
0,00 € Obec Čierne nad Topľou Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Október 2022
Dohoda o súhlase správcu s umiestnením stavby
641/155/2022/IU - Slovenská správa ciest
0,00 € Slovenská správa ciest Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Október 2022
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
645/23/2022/zavodPO - Ing.D.Antolík, JUDr.J.Šály, J.Haľko a M.Baluchová
0,00 € Ing.Daniel Antolík, JUDr.Ján Šály, Jaroslav Haľko a Monika Baluchová Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Október 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
648/157/2022/IU - Obec Drienovec
0,00 € Obec Drienovec Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Október 2022
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
649/24/2022/zavodPO - OZ Vyšná Šebastová Kamence 18RD
0,00 € Občianske združenie Vyšná Šebastová Kamence 18RD Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Október 2022
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
650/15/2022/zavodMI - HYPEX spol. s r.o.
0,00 € HYPEX spol. s r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Október 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení VB v prospech tretej osoby č.8393/2022
651/25/2022/zavodPO - Mesto Veľký Šariš
0,00 € Mesto Veľký Šariš a TEAMSTAV, spol. s r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Október 2022
Dodatok č.2 k zmluve o výkone správy majetku obce
1617/57/2005/závodPO - dodatok 2 - Obec Vyšná Šebastová
0,00 € Obec Vyšná Šebastová Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Október 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VV
652/8/2022/zavodVV - Obec Čičava
0,00 € Obec Čičava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Október 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
662/137/2022/UP - JUTEX s.r.o.
0,00 € JUTEX s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Október 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
663/138/2022/UP - RatH interiér s.r.o.
0,00 € RatH interier s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Október 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
664/139/2022/UP - ZEM-BAU SK, s.r.o.
0,00 € ZEM-BAU SK s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Október 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
665/140/2022/UP - AVEN development s.r.o.
0,00 € AVEN development s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Október 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
666/141/2022/UP - Transunit s.r.o.
0,00 € Transunit s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.