Centrálny register zmlúv

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
176/21/2023/závod KE - Obec Geča
0,00 € Obec Geča Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Marec 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VV
173/20/2023/závod MI - Obec Blatné Revištia
0,00 € Obec Blatné Revištia Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Marec 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VV
174/21/2023/závod MI - Obec Jovsa
0,00 € Obec Jovsa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Marec 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
165/19/2023/závod MI - Obec Budkovce
0,00 € Obec Budkovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. 150/20/2022/UNL - ,,Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Trebišov"
150/20/2022/UNL - Dodatok č. 2
0,00 € RV-Trade s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Marec 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
179/22/2023/závod MI - Obec Zalužice
0,00 € Obec Zalužice Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Marec 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VV
169/18/2023/zavod KE - Obec Ďurkov
0,00 € Obec Ďurkov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Marec 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
168/17/2023/závod KE - Obec Ďurkov
0,00 € Obec Ďurkov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Marec 2023
Rámcová dohoda č. 144/26/2023/UNL ,,Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel pre závod Košice a GR Košice"
144/26/2023/UNL
0,00 € Protect servis s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Marec 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VV
171/19/2023/závod PO - Obec Torysa
0,00 € Obec Torysa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Marec 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
167/16/2023/závod KE - Obec Nižná Kamenica
0,00 € Obec Nižná Kamenica Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti
140/28/2023/UP - LANDBERG s.r.o.
0,00 € LANDBERG s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Marec 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
136/13/2023/IU - Mesto Vranov nad Topľou
0,00 € Mesto Vranov nad Topľou Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Marec 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
137/14/2023/IU - Mesto Trebišov
0,00 € Mesto Trebišov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Marec 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
139/15/2023/IU - Obec Vyšný Klatov
0,00 € Obec Vyšný Klatov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. Marec 2023
Zmluva o dovoze a likvidácií priesakovej kvapaliny zo skládky odpadov na ČOV v správe VVS, a.s.
189/21/2023/závod PO - OZÓN Hanušovce, a.s.
0,00 € OZÓN Hanušovce, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. Marec 2023
Zmluva o dovoze a likvidácií priesakovej kvapaliny zo skládky odpadov na ČOV v správe VVS, a.s.
191/9/2023/závod HN - REMKO Sirník s.r.o.
0,00 € REMKO Sirník s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. Marec 2023
Zmluva o dovoze a likvidácií priesakovej kvapaliny zo skládky odpadov na ČOV v správe VVS, a.s.
192/22/2023/závod KE - OZÓN Hanušovce, a.s.
0,00 € OZÓN Hanušovce, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Marec 2023
Zmluva č.18/02/2023/MI por.č.397/02/2023 o úprave práva a povinností spojených s realizáciou stavby v poz.komunikácií
151/18/2023/zavod MI - Správa ciest Košického samosprávneho kraja
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Marec 2023
Rámcová zmluva o spolupráci - MT Professional Plus Classic č. 127/22/2023/UNL
127/22/2023/UNL
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.