Centrálny register zmlúv

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Január 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
1041/199/2022/IU - Vanková Viera, Mgr.
0,00 € Vanková Viera, Mgr. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. Január 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
1042/200/2022/IU - STAVBET-OP, s.r.o.
0,00 € STAVBET-OP, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Január 2023
Zmluva č.9/226/2023 o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
10/1/2023/zKE - RJ TRADE, s.r.o.
0,00 € RJ TRADE, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Január 2023
Poštová zmluva č. 1012/313/2022/UNL ,,Poštové služby"
1012/313/2022/UNL
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Január 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
6/1/2023/závod MI - Obec Jovsa
0,00 € Obec Jovsa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Január 2023
Rámcová dohoda č. 1006/310/2022/UNL ,,Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Košice a HS Stavby"
1006/310/2022/UNL
0,00 € PARMA servis s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Január 2023
Zmluva o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
12/1/2023/závod PO - Obec Bartošovce
0,00 € Obec Bartošovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. Január 2023
Rámcová dohoda č. 947/287/2022/UNL ,,Mapové dielo a aktualizácia existujúceho mapového diela"
947/287/2022/UNL
0,00 € CORA GEO, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Január 2023
Zmluva o výkone správy VK
1029/16/2022/závodHN - Obec Myslina
0,00 € Obec Myslina Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Január 2023
Zmluva o výkone správy majetku VV
1039/32/2022/závodMI - Obec Horovce
0,00 € Obec Horovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
927/206/2022/UP - Dodatok č.1 - Petra Bodnárová
0,00 € Petra Bodnárová Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Január 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
1047/201/2022/IU - Obec Hermanovce nad Topľou
0,00 € Obec Hermanovce nad Topľou Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Január 2023
Zmluva o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
20/2/2023/závodSK - SHR Šotik Ladislav
0,00 € SHR Šotik Ladislav Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Január 2023
Zmluva o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
19/1/2023/závodSK - INŠTAL-CENTRUM, s.r.o.
0,00 € INŠTAL-CENTRUM, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Január 2023
Kúpna zmluva č. 8/2/2023/UVO ,,Akrylové polyméry v primárnych formách v práškovom stave"
8/2/2023/UVO
0,00 € SOKOFLOK SLOVAKIA s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Január 2023
Kúpna zmluva č. 9/3/2023/UVO ,,Akrylové polyméry v primárnych formách v tekutom stave"
9/3/2023/UVO
0,00 € SOKOFLOK SLOVAKIA s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. Január 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
3/1/2023/IU - Obec Družstevná pri Hornáde
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Január 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.EDM_LZ_101052309
884/31/2022/USoDHM - Východoslovenská distribučná, a.s.
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Január 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.EDM_LZ_101052366
876/23/2022/USoDHM - Východoslovenská distribučná, a.s.
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Január 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.EDM_LZ_101052156
878/25/2022/USoDHM - Východoslovenská distribučná, a.s.
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.