Centrálny register zmlúv

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2022
Rámcová dohoda č. 955/315/2019/SN ,,Zabezpečenie zhodnotenia kalov z ČOV Bardejov"
955/315/2019/SN
Doplnená
0,00 € JK SERVIS s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. December 2022
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
958/187/2022/IU - Obec Osikov
0,00 € Obec Osikov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. December 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
986/215/2022/UP - MAKOS a.s.
0,00 € Makos a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. December 2022
Zmluva o dovoze a likvidácií obsahu mobilných toaliet na ČOV v správe VVS, a.s.
973/6/2022/UCHTČ - TOI TOI & DIXI s.r.o.
0,00 € TOI TOI & DIXI s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. December 2022
Zmluva o výkone správy VK
987/29/2022/zavodMI - Obec Oborín
0,00 € Obec Oborín Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. December 2022
Zmluva č.346/09/2022/MO por.č.370/09/2022 o úprave a povinností spojených s realizáciou stavby
1014/196/2022/IU - Správa ciest Košického samosprávneho kraja
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. December 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o kontokorentnom úvere č.000767/CORP/2020
908/6/2020/UPFEPaC - dodatok č.1 - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. December 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o kontokorentnom úvere č.000188/CORP/2013
422/4/2013/UPFEPaC - dodatok č.1 - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. December 2022
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
985/190/2022/IU - Obec Blatné Revištia a Obec Veľké Revištia
0,00 € Obec Blatné Revištia Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. December 2022
Rámcová dohoda č. 949/289/2022/UNL ,,Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Trebišov"
949/289/2022/UNL
0,00 € Ján Seman Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
16. December 2022
Rámcová dohoda č. 983/305/2022/UNL ,,Pokládka živičných povrchov na komunikácie pre závod Svidník"
983/305/2022/UNL
0,00 € Technické služby mesta Svidník Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. December 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
1001/221/2022/UP - Ing.Héger Miroslav a spol. (34 povinných z VB)
0,00 € Ing.Héger Miroslav a spol. (34 povinných z VB) Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. December 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
1002/222/2022/UP - Obec Šarišské Bohdanovce
0,00 € Obec Šarišské Bohdanovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. December 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
996/54/2022/zavodPO - Obec Pečovská Nová Ves
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. December 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
993/191/2022/IU - Obec Honce
0,00 € Obec Honce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. December 2022
Rámcová dohoda č. 948/288/2022/UNL ,,Vypracovanie geometrických plánov, porealizačného zamerania a vytyčovacích elaborátov"
948/288/2022/UNL
0,00 € GEODETICCA, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. December 2022
Zmluva o zrušení vecného bremena k nehnuteľnosti
310/93/2020/UP -ViLLa Borovica s.r.o.
0,00 € ViLLa Borovica s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. December 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
968/212/2022/UP - H.K.K.mont. s.r.o.
0,00 € H.K.K. mont. s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. December 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
1008/61/2022/zavodKE - Obec Zlatá Idka
0,00 € Obec Zlatá Idka Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. December 2022
Dodatok č.1 k zmluve o výkone správy majetku obce
769/28/2021/zavodPO - dodatok č.1 - Obec Veľký Šariš
0,00 € Obec Veľký Šariš Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.