Centrálny register zmlúv

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. November 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
929/57/2022/zavodKE - Ing.Marta Kristanová, MUDr.Alžbeta Pellová, Jana Labudová a spol.
0,00 € Ing.Marta Kristanová, MUDr.Alžbeta Pellová, Jana Labudová a spol. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. November 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
739/43/2022/zavodKE-dodatok č.1 - Ing.Marta Kristanová, MUDr.Alžbeta Pellová, Jana Labudová a spol.
0,00 € Ing.Marta Kristanová, MUDr.Alžbeta Pellová, Jana Labudová a spol. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. November 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
903/48/2022/zavodPO - Ing.Anton Matis, Anna Lukáčová, Ľudmila Balčíková, Jozef Matis a spol.
0,00 € Ing.Anton Matis, Anna Lukáčová, Ľudmila Balčíková, Jozef Matis a spol. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. November 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
908/202/2022/UP - Obec Ruská Nová Ves a Mgr.Sabol Kočišová Marta
0,00 € Obec Ruská Nová Ves a Mgr.Sabol Kočišová Marta Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. November 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
915/204/2022/UP - Dušan Turcovský
0,00 € Dušan Turcovský Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. November 2022
Dodatok č.1 k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
83/40/2022/IU - dodatok č.1 - Obec Snakov
0,00 € Obec Snakov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. November 2022
Zmluva o výkone správy majetku VV
930/52/2022/zavodPO - Obec Fintice
0,00 € Obec Fintice Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. November 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VV
940/25/2022/zavodMI - Obec Blatná Polianka
0,00 € Obec Blatná Polianka Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. November 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
939/59/2022/zavodKE - Pamilya s.r.o. a spol.
0,00 € Pamilya s.r.o. a spol. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. November 2022
Zmluva o dovoze a likvidácií odpadových vôd na ČOV v správe VVS, a.s.
956/26/2022/zavodMI - Ekologické služby a.s.
0,00 € Ekologické služby a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. November 2022
Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie č. 933/284/2022/UVO ,,Dodávka elektrickej energie na rok 2023"
933/284/2022/UVO
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. November 2022
Zmluva č.292/07/2022/MI o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v poz.komunikácií
860/179/2022/IU - Správa ciest KSK
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
28. November 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.24ZVS00000363372
730/19/2022/USoDHM - Východoslovenská distribučná, a.s.
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
28. November 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.24ZVS0000041118X
847/22/2022/USoDHM - Východoslovenská distribučná a.s.
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. November 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
159/31/2022/UP - dodatok č.1 - Margita Kelemenová, Ing.Peter Schwartz a spol.
0,00 € Margita Kelemenová, Ing.Peter Schwartz a spol. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. November 2022
Zmluva o výkone správy majetku VV
967/28/2022/zavodMI - Obec Tušice
0,00 € Obec Tušice Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. December 2022
Dodatok č.1 k zmluve o kosení trávy
548/2/2021/zavodSK - dodatok č.1 - Ing.Vladislav Hanák
0,00 € Ing.Vladislav Hanák Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. December 2022
Dodatok č.1 k zmluve o postúpení práv a poviností stavebníka
359/124/2022/IU - dodatok č.1 - Mesto Veľký Šariš
0,00 € Mesto Veľký Šariš Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. December 2022
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 946/286/2022/UVO ,,Dodávka zemného plynu na rok 2023"
946/286/2022/UVO
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. December 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
959/188/2022/IU - Edvin Dučai
0,00 € Edvin Dučai Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.