Centrálny register zmlúv

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Október 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
542/100/2022/UP - Obec Hankovce
0,00 € Obec Hankovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Október 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
544/101/2022/UP - Obec Kapušany
0,00 € Obec Kapušany Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Október 2022
Nájomná zmluva č.00820/2021-PNZ-P40250/21.00
254/51/2022/UP - Slovenský pozemkový fond
0,00 € Slovenský pozemkový fond Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Október 2022
Zmluva o výkone správy majetku obce
519/7/2022/zavodBJ - Obec Koprivnica
0,00 € Obec Koprivnica Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Október 2022
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
528/146/2022/IU - Obec Koprivnica
0,00 € Obec Koprivnica Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Október 2022
Rámcova zmluva o vykonaní pomocných prác
553/103/2022/UP - Sociálny podnik KSK, s.r.o., r.s.p.
0,00 € Sociálny podnik košického samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Október 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
806/50/2022/zavodKE - Lukáš Roštár, Ľuboš Roštár, Ing.Rastislav Sozanský, Zuzana Nováková a spol.
0,00 € Lukáš Roštár, Ľuboš Roštár, Ing.Rastislav Sozanský, Zuzana Nováková a spol. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Október 2022
Zmluva o spolupráci
497/30/2022/zavodKE - Ing.František Fabián
0,00 € Ing.František Fabián Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Október 2022
Zmluva o výkone správy majetku VKS
541/32/2022/zavodKE - J.S.Development, s.r.o.
0,00 € J.S.Development, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Október 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
527/145/2022/IU - Urbariálne - pozemkové spoločenstvo
0,00 € Urbariálne - pozemkové spoločenstvo - Bardejovská Nová Ves Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Október 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
540/149/2022/IU - Poľnohospodárske družstvo v Roštári
0,00 € Poľnohospodárske družstvo v Roštári Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Október 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
537/148/022/IU - PD Roštár, s.r.o.
0,00 € PD Roštár, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Október 2022
Zmluva o dovoze a likvidácií odahu mobilných toaliet na ČOV v správe VVS, a.s.
521/5/2022/UCHTČ - JOHNNY SERVIS s.r.o.
0,00 € JOHNNY SERVIS s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Október 2022
Zmluva o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
854/17/2022/zavodTV - MV SR Bratislava
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Október 2022
Zmluva o výkone správy majetku obce VV
455/3/2022/zavodRV - Zmluva o výkone správy majetku obce VV
0,00 € Obec Sirk Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Október 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
565/2/2022/zavodVV - Obec Poša
0,00 € Obec Poša Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Október 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VV
566/3/2022/zavodVV - Obec Holčíkovce
0,00 € Obec Holčíkovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Október 2022
Zmluva o výkone správy majetku obce VV
570/33/2022/zavodKE - Obec Kokšov-Bakša
0,00 € Obec Kokšov-Bakša Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Október 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
580/13/2022/zavodMI - Obec Vinné
0,00 € Obec Vinné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Október 2022
Dodatok č.1k Zmluve o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
40/1/2022/zavodSK - dodatok 1 - INŠTAL-CENTRUM, s.r.o.
0,00 € INŠTAL-CENTRUM, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.