Centrálny register zmlúv

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2023
Kúpna zmluva
64/23/KZ
2 890,00 € Mesto Spišské Podhradie Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. August 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
81/23/AZ
Doplnená
2 796,75 € Mesto Poprad Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Jún 2022
Zmluva o dielo
51/22/ZoD
2 765,00 € PROCONT, spol. s r.o. Prešov Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Jún 2022
Zmluva o dielo
52/22/ZoD
2 765,00 € PROCONT, spol. s r.o. Prešov Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Jún 2022
Zmluva o dielo
53/22/ZoD
2 765,00 € PROCONT, spol. s r.o. Prešov Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Máj 2024
Zmluva o dielo
57/24/ZoD
2 650,00 € A.S. Partner, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Jún 2022
Zmluva o dielo
35/22/ZoD
2 625,00 € A.S.Partner, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Január 2023
Zmluva o dielo
2/23/ZoD
2 625,00 € A.S.Partner, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Jún 2023
Zmluva o dielo
40/23/ZoD
2 625,00 € A.S. Partner, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Júl 2022
Zmluva o dielo
22/22/ZoD
2 410,00 € Geo - logic, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. December 2022
Zmluva o budúcej zmluve o prevode majetku
152/22/AZ
2 392,78 € Obec Veľký Lipník Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Júl 2023
Nájomná zmluva
82/23/NZ
2 048,65 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
47/22/AZ
2 000,00 € Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí, záujmové združenie právnických osôb Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
64/22/AZ
2 000,00 € obec Liptovská Teplička Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
121/22/AZ
2 000,00 € Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Jún 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
78/23/AZ
1 500,00 € LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
152/23/AZ
Doplnená
1 095,00 € Mesto Stará Ľubovňa Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Jún 2022
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
29/22/AZ
1 000,00 € KEY ART AGENCY, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. Jún 2022
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
59/22/AZ
1 000,00 € Obec Vlková Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. Jún 2022
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
65/22/AZ
1 000,00 € Mestské kultúrne stredisko Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.