Centrálny register zmlúv

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2022
Zmluva o dielo
109/22/ZoD
Doplnená
9 200,00 € URANPRES, spol. s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Júl 2022
Zmluva o dielo
55/22/ZoD
Doplnená
9 150,00 € URANPRES, spol. s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. Jún 2022
Kúpna zmluva
20/22/KZ
8 500,62 € Obec Forbasy Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. September 2022
Zmluva o dielo
94/22/ZoD
7 550,00 € Geo - logic, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Marec 2024
Zmluva o dielo
Zmluva č. 25/24/ZoD
7 540,00 € Geo - logic, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Jún 2023
Zmluva o dielo
59/23/ZoD
6 967,00 € Geo - logic, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. December 2022
Zmluva o dielo
135/22/ZoD
6 950,00 € Geo - logic, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
16. Marec 2023
Zmluva o dielo
24/23/ZoD
6 950,00 € Geo - logic, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. December 2022
Kúpna zmluva
2/22/KZ
6 850,00 € Obec Batizovce Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Október 2022
Zmluva o dielo
108/22/ZoD
6 375,00 € Geo - logic, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. August 2022
Zmluva o dielo
84/22/ZoD
Doplnená
5 925,00 € Geo-logic, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. December 2022
Zmluva o dielo
133/22/ZoD
5 875,00 € Geo - logic, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. Máj 2023
Mandátna zmluva
48/23/AZ
5 200,00 € ABIZ s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Jún 2022
Kúpna zmluva
31/22/KZ
5 040,00 € POĽNO-SPIŠ, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Apríl 2024
Zmluva o postúpení práv a povinností investora
55/24/AZ
5 000,00 € FORESPO HELIOS 2 a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
69/24/AZ
5 000,00 € Mgr. Ján Halečka, Danka Halečková, Blažena Balážová Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. September 2023
Zámenná zmluva
125/23/KZ
4 380,00 € Ing. Peter Klobušník Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. November 2023
Nájomná zmluva
153/23/NZ
3 610,20 € Slovenský pozemkový fond Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. September 2022
Zmluva o nájme
106/22/NZ
3 500,00 € Kežmarok Invest, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Jún 2023
Kúpna zmluva
64/23/KZ
2 890,00 € Mesto Spišské Podhradie Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.