Centrálny register zmlúv

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Október 2022
Zmluva o dielo
82/22/ZoD
16 518,00 € SOLARKLIMA, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. September 2023
Zmluva o vypracovaní projektovej dokumentácie
107/23/AZ
16 300,00 € AD Consult, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. September 2023
Zmluva o dielo
113/23/ZoD
Doplnená
22 948,44 € Roman Mihočka - PYRMA Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. Január 2024
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena
10/24/KZ
15 630,00 € KYSEĽ, spol. s r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Október 2023
Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania
124/23/AZ
15 000,00 € Euro Dotácie, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. November 2022
Zmluva o vypracovaní projektovej dokumentácie
125/22/AZ
14 950,00 € AD Consult, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. Január 2023
Kúpna zmluva
153/22/KZ
14 150,00 € Iglovia centrum s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Máj 2023
Zmluva o postúpení práv a povinností investora na stavbe
54/23/AZ
14 000,00 € Tomáš Petrík Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. November 2022
Zmluva o dielo
120/22/ZoD
13 905,00 € FERRMONT, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. December 2022
Zmluva o dielo
134/22/ZoD
Doplnená
16 768,91 € TERRATECHNIK spol. s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Október 2023
Kúpna zmluva
143/23/KZ
13 775,00 € MäSO-TATRY, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. Júl 2022
Zmluva o dielo
67/22/ZoD
13 633,18 € ZANDER, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. September 2023
Zámenná zmluva a zmluva o zriadení a zrušení vecných bremien
126/23/KZ
12 720,00 € FINCONSULT, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. August 2022
Zmluva o dielo
77/22/ZoD
11 792,00 € Geo-logic, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Júl 2022
Zmluva o dielo
56/22/ZoD
11 250,00 € Geo - logic, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. Október 2023
Zmluva o dielo
141/23/ZoD
11 000,00 € Archeológia Spiš s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. Máj 2023
Zmluva o dielo
44/23/ZoD
10 992,02 € Ing. Miroslav Barč Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Október 2023
Kúpna zmluva
139/23/KZ
10 434,58 € Obec Mlynica Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
16. Február 2023
Zmluva o dielo
12/23/ZoD
9 625,00 € Geo - logic, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania
10/23/AZ
Zrušená
9 500,00 € ABYS Slovakia, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.