Centrálny register zmlúv

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2024
Kúpna zmluva
54/24/KZ
36 480,00 € Best Tatry, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Jún 2023
Zmluva o dielo
55/23/ZoD
35 955,10 € ZANDER, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Máj 2023
Dodatok č. 1 ku Koncesnej zmluve o prevádzkovaní infraštruktúry vodnej stavby Rozšírenie vodovodu v obci Ždiar - Bachledova dolina č. 177/21/AZ
Dodatok č. 1
33 533,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. Júl 2023
Zmluva o dielo
75/23/ZoD
Doplnená
37 985,97 € PALSTAV Slovakia, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
61/22/AZ
Zrušená
30 000,00 € Survey plus, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Júl 2022
Zmluva o dielo
66/22/ZoD
27 574,57 € BEPAX, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. November 2022
Zmluva o dielo
119/22/ZoD
27 254,86 € BEPAX, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Jún 2022
Zmluva o dielo
46/22/ZoD
Doplnená
41 197,34 € Palstav Slovakia, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. December 2022
Kúpna zmluva
122/22/KZ
22 795,00 € KOMPAKT SERVIS s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Október 2022
Zmluva o spolufinancovaní preložky verejného vodovodu
114/22/KZ
22 297,63 € Obec Gánovce Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. November 2023
Zmluva o dielo
142/23/ZoD
Doplnená
30 300,92 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. September 2022
Zmluva o dielo
98/22/ZoD
20 472,49 € HYDROSTOP s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. September 2023
Zmluva o dielo
110/23/ZoD
19 985,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. December 2023
Zmluva o dielo
161/23/ZoD
18 768,47 € EXPORT-IMPORT, s.r.o. Bardejov Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. November 2023
Zmluva o vypracovaní projektovej dokumentácie
137/23/AZ
18 600,00 € StVS - servising, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. Júl 2023
Zmluva o dielo
73/23/ZoD
18 312,98 € PALSTAV Slovakia, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. September 2022
Zmluva o dielo
95/22/ZoD
18 063,12 € ZANDER Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. September 2022
Zmluva o dielo
90/22/ZoD
17 119,41 € Palstav Slovakia, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. August 2023
Zmluva o dielo
109/23/ZoD
17 117,63 € PALSTAV Slovakia, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Október 2022
Zmluva o dielo
82/22/ZoD
16 518,00 € SOLARKLIMA, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.