Centrálny register zmlúv

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. August 2022
Zmluva o dielo
72/22/ZoD
72 304,78 € BEPAX, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. December 2022
Zmluva o dielo
138/22/ZoD
69 920,62 € TERRATECHNIK spol. s r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Október 2022
Zmluva o dielo
110/22/ZoD
65 858,62 € BEPAX s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. November 2022
Zmluva o dielo
128/22/ZoD
Doplnená
67 508,53 € BEPAX s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. August 2022
Zmluva o dielo
74/22/ZoD
Doplnená
63 023,21 € Pfeiffer SK s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. August 2023
Zmluva o dielo
90/23/ZoD
59 452,71 € PRAKTIKPUMP, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Júl 2022
Zmluva o dielo
57/22/ZoD
Doplnená
59 943,13 € ZANDER, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o dielo
39/24/ZoD
52 326,78 € BEPAX, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. August 2023
Zmluva o dielo
88/23/ZoD
49 941,80 € BEPAX, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Jún 2022
Zmluva o dielo
48/22/ZoD
49 650,56 € BEPAX s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
28. Jún 2023
Zmluva o dielo
76/23/AZ
48 829,88 € BEPAX, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. Október 2022
Zmluva o dielo
101/22/ZoD
46 970,88 € BEPAX, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. December 2023
Zmluva o postúpení práv a povinností investora
159/23/AZ
Doplnená
45 000,00 € FORESPO HELIOS 2 a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
4/23/AZ
Doplnená
43 107,75 € CORA GEO, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. August 2022
Zmluva o dielo
81/22/ZoD
43 031,43 € BEPAX s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
28. September 2022
Zmluva o spolufinancovaní preložky verejného vodovodu
105/22/AZ
Doplnená
50 451,17 € ZUDAX s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. August 2022
Zmluva o dielo
71/22/ZoD
41 715,99 € BEPAX, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. November 2022
Zmluva o dielo
124/22/ZoD
39 882,96 € ZANDER, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Jún 2022
Zmluva o dielo
28/22/ZoD
Doplnená
45 079,24 € Palstav Slovakia, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. December 2022
Zmluva o dielo
142/22/AZ
38 958,53 € ZANDER, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.