Centrálny register zmlúv

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena)
18/24/AZ
0,00 € Mesto Vysoké Tatry Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
23/24/AZ
0,00 € IBV Slnečná, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Marec 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
26/24/AZ
0,00 € Mesto Poprad Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
29/24/AZ
0,00 € Ing. Igor Murko Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
34/24/AZ
0,00 € Belanské stavebniny, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
35/24/AZ
0,00 € Paulína Pavkejová Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Marec 2024
Zmluva o prevode vlastníctva
37/24/AZ
0,00 € Hrebienok-Resort service s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
31/24/AZ
0,00 € Obec Švábovce Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
40/24/AZ
0,00 € Ing. Lukáš Svrček, MBA Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Marec 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
41/24/AZ
0,00 € Mesto Poprad Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
43/24/AZ
0,00 € F.TKT Slovakia s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. Apríl 2024
Zmluva o prevode vlastníctva
44/24/AZ
0,00 € MIVEKO, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Apríl 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
47/24/AZ
0,00 € Mesto Kežmarok Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Apríl 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného brmena
51/24/AZ
0,00 € SR - Železnice Slovenskej republiky Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Apríl 2024
Zmluva o prevode vlastníctva
52/24/AZ
0,00 € BizPartner a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
53/24/AZ
0,00 € ESKol s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Apríl 2024
Zmluva o bežnom účte
zmluva č. 60/24/AZ
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
63/24/AZ
0,00 € ALTONY s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
70/24/AZ
0,00 € CHEMOSTAV, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. Máj 2024
Zmluva o prevode vlastníctva
72/24/AZ
0,00 € FIMAZO, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.